Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja – tukikohteissa korostuivat tutkimukset muuttuvan elinympäristön vaikutuksista Itämeren alueen lajistoon ja ym­pä­ris­tö­kas­va­tus

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 27 hankkeelle yhteensä 72 000 euroa. Jaettu summa on noin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valtaosa tuetuista hankkeista kohdistui aikaisempien vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun. Tänä vuonna erityisesti uhanalaiset kalat ja linnut saivat tukea.

Itämerirahaston puolivuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahana FM Ida Hermanssonille väitöstutkimukseen, jolla selvitetään haahkoihin kohdistuvan saalistuksen vaikutuksia muuttuvassa ympäristössä. Lisäksi myönnettiin kolme muuta Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahaa.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 25 500 euroa 13 hankkeelle, Itämerirahastosta 36 500 euroa kahdeksalle hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 1 500 euroa yhdelle hankkeelle ja käyttövaroista 8 500 euroa viidelle hankkeelle.

Lista tuetuista hankkeista on nähtävillä täällä.

 

Tue hyvää työtä!

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea) ja FI59 5541 2820 0302 79 (OP) .

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä ja tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

 

 

Lisätietoja:

Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallituksen puheenjohtaja, heikki.l.k.simola(at)gmail.com, p. 050 566 0640

Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, tarja.ketola(at)sll.fi, 040 527 5212

 

Säätiön verkkosivut: www.luonnonsuojelunsaatio.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa