Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­hal­li­tuk­sen uudet linjaukset ovat oikeansuuntaisia luonnon ja ilmaston kannalta – monet muutokset jäivät kuitenkin pieniksi

Luonnonsuojeluliiton mielestä linjauksissa hyvää on se, että Marinin hallitus kohtuullisti Metsähallituksen tuloutustavoitetta, asetti valtion metsille hiilinielutavoitteen ja edisti luonnonhoitoa.

Kuva: Paloma Hannonen

Metsähallituksen tuloutustavoitetta lasketaan tämän vuoden budjetin 139 miljoonasta 114 miljoonaan euroon hallituskauden loppuun mennessä. Luonnonsuojeluliiton mielestä tuloutustavoitetta olisi pitänyt laskea enemmän.

“ Tuloutustavoitteen reippaammalla pienentämisellä olisi voitu päästä kohtuullisempiin hakkuumääriin, koska Metsähallituksen tulos tehdään hakkuilla. 6,5 miljoonan kuution vuosittaiseen hakkuutavoitteeseen on tulossa vähennystä vain parisataa tuhatta kuutiota vuodessa. Tämä on uusien linjausten selkein puute”, arvostelee Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että jatkuvan kasvatuksen tavoite nostettiin 15 prosentista 25 prosenttiin valtion maiden uudistusluonteisista hakkuista.

“Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite on juuri tulossa käsittelyyn eduskunnassa, ja nyt asetettu tavoite on askel oikeaan suuntaan”, Hölttä jatkaa.

Myönteistä linjauksessa on myös uusi hiilinielu- ja varastotavoite, jonka mukaan nielu kasvaisi liiketoiminnan piirissä olevissa monikäyttömetsissä nykyisestä 7,72 miljoonasta tonnista hiilidioksidia vähintään 10 prosenttia ennen vuotta 2035. Nieluja kasvatetaan metsien kiertoaikoja pidentämällä, mutta myös lannoituksin ja jalostettuja siemeniä hyödyntämällä. Toisaalta Metsähallitus kartoittaa maaperäpäästöjen kannalta kriittiset alueet ja sitoutuu vähentämään päästöjä alueiden käsittelyssä.

“Hiilinielutavoite jää melko vaatimattomaksi. Se tarvitsee tuekseen vahvoja toimia myös yksityismetsien puolella, jotta hiilinielut voidaan turvata. Lisätoimia, jotka ovat paremmin sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen ja vesien hyvän tilan kanssa, on linjattava valmisteilla olevassa maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmassa”, sanoo suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Metsähallitus hoitaa kaikkien yhteistä kansallisomaisuutta, joten sillä on korostunut vastuu turvata luonnon monimuotoisuutta ja hillitä ilmaston kuumenemista. Siksi yhteisten metsiemme ja vesiemme suunnittelua olisi pitänyt parantaa kehittämällä luonnonvarasuunnitelmia nykyistä konkreettisemmiksi. Tätä tarvetta uudet linjaukset eivät ota huomioon. Hyvää on kuitenkin se, että omistajapoliittinen ohjelma pitää sisällään muun muassa lehtojen ja paahdeympäristöjen luonnonhoitoa, soiden ennallistamista, tulen käytön lisäämistä sekä purojen kunnostusta ja kalojen vaellusesteiden poistamista.

Luonnonsuojeluliiton mielestä valtion retkeilyalueet olisi pitänyt siirtää luontopalveluiden taseeseen. Lisäksi aiottu kalankasvatuksen lisääminen Itämerellä lisäisi rehevöitymistä, mikä ei ole hyväksyttävää.

Lue lisää: 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, harri.holtta(a)sll.fi, p. 040 722 9224

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, hanna.aho(a)sll.fi, p. 040 628 9495 (hiilinielut)

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530 (monimuotoisuus)

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita metsille!

Tukemalla Luonnonsuojeluliiton metsätyötä olet mukana suojelemassa arvokkaita metsiämme. Lahjoituksilla kampanjoimme metsien puolesta, kartoitamme metsäluontoa ja neuvottelemme arvokkaiden metsien säilymisestä, tuotamme metsiin liittyvää tietoa ja viemme sitä päättäjille.

Tee kertalahjoitus metsille, vesille ja soille