Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tyytyväinen hallituksen sitoutumisesta ilmasto- ja ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­ta vauhdittavaan elvytykseen

Luonnonsuojeluliiton mielestä on tärkeää, että hallitus sitoutui kehysriihessä hallitusohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, niiden aikatauluun sekä ilmaston kannalta kestävään elvytykseen. Myös valtionyhtiöiden ympäristövelvoitteita parannettiin.

Kuva: Reijo Nenonen/Vastavalo

Historiallisessa kehysriihessä Sanna Marinin hallitus keskittyi torjumaan koronakriisin aiheuttamia akuutteja taloushaasteita.

“Myöhemmin keväällä ja kesällä käynnistyvässä talouden elvytyksessä on tärkeää varmistaa, että toimenpiteet vahvistavat myös ilmastotoimia ja luonnonsuojelua. Tällä tavoin ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista voidaan huolehtia pitkäjänteisesti. Jatkotyölle on ratkaisevan tärkeää, että hallitus sitoutui nyt kehysriihessä ilmasto- ja ympäristötavoitteita edistävään talouden elvytykseen”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Hallitus teki kehysriihessä muutamia ilmaston ja luonnon kannalta hyviä päätöksiä lisärahoituksesta. Tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmassa hallitus sopi neljän miljoonan euron lisäyksestä kuntien ilmastotoimiin. Hallitus päätti myös, että ympäristöjärjestöille ja ympäristönhoitoon tehdään 400 000 euron määrärahan korotus ja kehitysjärjestöille 300 000 euron euron korotus. Lisäksi kaivannaisjätealueiden tutkimuksiin ja kunnostamiseen varataan vuodelle 2021 miljoona euroa. Myös uusiutuvaa energiaa ja hiilineutraalisuutta tukevaa tutkimusta VTT:ssä tuetaan lisää. Luonnonsuojeluliiton mielestä on hyvä, että ympäristö- ja ilmastotieteet ovat edustettuina tiedepaneelissa, joka tukee Martti Hetemäen vetämän työryhmän ehdotuksia kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Hallitus valmistelee toukokuun lisätalousarvioesitykseen talouden nopeaa elpymistä tukevia toimenpiteitä. Suojeluasiantuntija Hanna Ahon mukaan tämä on hyvä aika tehdä ilmasto- ja ympäristötoimia vauhdittavia päätöksiä.

“Toukokuun lisätalousarviossa on mahdollisuus kohdistaa investointeja kestävään liikkumiseen, rakennusten energiaremontteihin ja polttoon perustumattoman uusiutuvan energian investointeihin. Syksyn budjettiriihessä Marinin hallituksen on puututtava ympäristölle haitallisiin tukiin, kuten turpeen verotukeen. Näin saadaan liikkumavaraa valtion budjettiin ja mahdollistetaan satsaus ilmastoinvestointeihin.”

Tänään hallitus on myös linjannut valtion omistajaohjauspolitiikasta. Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että valtio-omisteisten yhtiöiden on otettava huomioon Suomen ilmastotavoitteet ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Myös toiminnan ympäristövaikutusten tunnistaminen sekä kunnianhimoisten ja mitattavien tavoitteiden asettaminen ovat edistysaskelia.

“Valtionyhtiöiden on kannettava vastuuta yhteisestä tulevaisuudestamme. Uusien kivihiilivoimaloiden avaaminen ja turpeen kaivuu eivät ole linjassa 1,5 asteen kuumenemisrajan kanssa, joten valtionyhtiöissä tulee luopua niistä. On tärkeää, että valtionyhtiöt asettavat nyt riittävät tavoitteet, ja että valtio-omistaja seuraa niihin pääsemistä aktiivisesti”, Aho sanoo.

 

Lisätietoja: 

Harri Hölttä, puheenjohtaja, harri.holtta(a)sll.fi, p. 040 722 9224

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, hanna.aho(a)sll.fi, p. 040 628 9495

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530

 

 

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa