Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit kier­to­ta­lous­aloi­tet­ta koskevan E-kirjeen luonnoksesta 

Komission kiertotalousaloite on hyvä. Sitä tulee vielä terästää konkreettisilla ja sitovilla EU:n laajuisialla tavoitteita luonnonvarojen ylikulutuksen ja jätteiden vähentämiseksi.

Kuva: Eve Van Soens, European Union 2019, EP-086075A

7.4.2020

 

Viitaten EU18-jaoston kirjalliseen kuulemiseen 1.–7.4.2020

 

Kommentit kiertotalousaloitetta koskevan E-kirjeen luonnoksesta 

 

Komission aloite ja Suomen kannan luonnos ovat hyviä ja kannatettavia.

 

Hyvää on, että toimintasuunnitelma käsittelee suurimpia ja ympäristöä eniten kuormittavia tuotteita ja suitsii kertakäyttökulttuuria.

 

EU:n aloitteen suurin ongelma on, että siinä ei ole vielä konkreettisia sitovia EU:n laajuisia tavoitteita luonnonvarojen ylikulutuksen ja jätteiden vähentämiselle.

 

Suomen tulisi edistää valmistelussa seuraavia toimien tehostamisia:

– tarvitaan sitova tavoite luonnonvarojen kokonaiskäytön vähentämiseksi

– tarvitaan sitova tavoite yrityksille ja teollisuudelle vähentää jätettä

– biotalouden kestävyyden parantamista. Biotaloutta tulisi kehittää niiltä osin, joissa hyödyt ympäristölle voidaan tieteellisesti osoittaa päästövähennyksinä sekä vesistöjen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tilan paranemisena. Toimia tulisi kohdistaa myös neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämiseen. Puurakentamisellakaan ei ole osoitettu olevan automaattisia ilmastohyötyjä. Tällä hetkellä biotalous johtaa paljolti entistä intensiivisempään biomassojen käyttöön ja hiilinielujen heikkenemiseen koko EU:ssa.

– akkujen tuotesuunnittelussa tulee hiilijalanjäljen lisäksi ottaa huomioon materiaalitehokkuus ja akkumineraalien louhimisen sekä akkujen tekemisen vaikutukset vesiin ja luonnon monimuotoisuuteen.

 

Lisätietoja

  • suojeluasiantuntija Hanna Aho, hanna.aho(a)sll.fi, p. 040 628 9495
  • erityisasiantuntija Tapani Veistola,tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

 

EU18-jaoston jäsenenä toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa