Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit EU:n kalastuksen valvonta-asetusta koskevaan U-jatkokirjeen luonnokseen

Suomessa kalastukseen ei liity suuria epäkohtia. Valvontaa pitää siksi kehittää ennen muuta muiden EU:n maiden saamiseksi samalle tasolle. Siksi Suomen ei kannattaisi jarruttaa valvonnan kehittämistä EU:ssa.

Kalastuskin muuttuu ajassa, paikassa ja sosiaalisessa kontekstissa.

31.3.2020

EU-17 -kalastusjaostolle

Viitaten jaoston kirjalliseen menettelyyn 25. – 31.3.2020 Dnro MMM2020-00159

Kommentit EU:n kalastuksen valvonta-asetusta koskevaan U-jatkokirjeen luonnokseen

Kiitos kommenttimahdollisuudesta. Jaoston kokoontumiset – edes etäkokouksina – olisivat kuitenkin parempia ja vuorovaikutteisempia tapoja käsitellä asioita.

Itämeri-poikkeuksessa on haasteensa varsinkin silakan ja kilohailin kalastuksessa. Komission esitykset ovat kuitenkin tarkempia. Siksi ne ovat asetuksen aiheen ja tehtävän – kalastuksen valvonnan – kannalta muita asiasta tehtyjä esityksiä parempia.

Etä- ja kameravalvonta parantaisivat kalastuksen valvonnan uskottavuutta. Niitä ei kannata vastustaa varsinkaan isoilla aluksilla.

Punnituksen luotettavuuden parantaminen on osa koko kalan kauppaketjun parantamista merestä haarukkaan. Rekisteröinnin hankkiminen punnitsijalle ei liene ylivoimainen tehtävä – varmennetaanhan vaakalaitteitakin! Punnitsijoiden rekisteröinti ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä ainakaan muuten vähiriskisessä kalastuksessa.

Suoramyyntipoikkeuksessa komission esitys ja Suomen kanta on puheenjohtajamaan kompromissiesitystä parempi. Nämä ongelmat ovat suurimmat maissa, joissa suoramyynnin osuus on suuri, kuten Välimerellä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi


SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

EU17-jaoston jäsenenä toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisiantuntija

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa