Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista

EU:n hyljetuotteiden kauppakielto toteutetaan teknisesti uusilla kotimaisilla säännöksillä, mikä on asiallista ja oikein.

Edesmennyt halli. TVe/SLL

(Pyydetty asiantuntijalausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.)

HE 103/2019 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Kirjallinen asiantuntijalausunto MmV 10.3.2020


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista

Hyljetuotteiden kauppakielto EU:ssa on seuraus Pohjois-Atlantilla hylkeiden pyyntiin liittyneistä epäkohdista.

Hallituksen esitys on tämän EU:n lainsäädännön teknistä toimeenpanoa. Se on tarpeellinen, asiallinen ja perusteltu.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa