Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Yhteisen maa­ta­lous­po­li­tii­kan rahoituksesta

Luomulehmä Pälkäneeltä. Ulla Pulkki/SLL

5.2.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle


Viitaten CAP27-strategiaryhmän kokoukseen 29.1.2020

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta

Kestävän maatalouden rahoitus on tärkeä ratkaisu myös EU:n ja Suomen ympäristötavoitteisiin, kuten luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen, vesien hyvään tilaan sekä sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumisen.

Suurin haaste näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on rahapula. Maatalouden vapaaehtoisten ympäristötoimien ns. 2-pilarin ympäristökorvauksen rahat uhkaavat vähentyä voimakkaasti EU:n budjetin supistusten takia.

Jos ympäristörahoitusta vähennetään, ympäristötoimien määrä vähenee ja ympäristön tila huononee nykyisestä ohjelmakaudesta. Tätä ei CAP-rahoituksen oikeutus kestäisi vaan keskustelu ympäristölle haitallisista tuista lisääntyisi. Se olisi ikävää, koska kestävä maatalous voi olla monien ongelmien ratkaisu. Lisäksi parempaa ympäristötyötä tekeviä viljelijöitä pitää voida palkita.

Mitä tehdä?

Parasta olisi lisätä CAP-rahoja EU:n budjetissa, tarvittaessa EU-jäsenmaksuja korottamalla.

Ellei tämä onnistu, ympäristötoimien vaje ja lisäystarve pitäisi korvata kotimaisilla rahoilla.

Mikäli rahoitus uhkaa kuitenkin vähentyä, tulee kaikille viljelijöille pakollisia ympäristötoimia lisätä. Niitä pitää ottaa myös suorien tukien eli 1-pilarin tukien ehdoiksi. Tämä tarkoittaa nykyistä kattavampaa ja vahvempaa ehdollisuutta. Myös ekojärjestelmää kannattaa kokeilla.

Lisäksi tarvitaan toimien kohdentamista tehokkaimpiin toimiin ja kohdealueille (esimerkiksi etelän jyrkät rinnepellot). Sitä vastoin luonnonhaittakorvaus on ympäristön kannalta tehoton.

Jos ympäristötoimia ei CAPin taloudellisella ohjauskeinolla saada parannettua, asioita täytyy parantaa myös kotimaista lainsäädäntöä tiukentamalla.

Lisäpanostuksia tarvitaan myös ympäristötoimien tutkimukseen ja neuvontaan.

Elävä maaseutu ja kestävä maatalous ovat suuria mahdollisuuksia ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Kestävästä CAPista voisi tulla European Green Dealin yksi ydinala. Hyvin hoidetut ympäristöasiat tukevat CAP:in rahoituksen oikeutusta ja ne voivat olla tuotteillemme vientivaltti.

Lue lisää

Toimenpiteiden yksityiskohtiin olemme tehneet esityksiä SLL:n, NoM:n ja BirdLifen tuoreessa julkaisussa Kestävän maatalouden tiekartta: https://www.sll.fi/2019/12/17/luonnonsuojelujarjestot-vaativat-maataloustukien-pitaa-hyodyttaa-ymparistoa/

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Toimeksi saaneena, yhteistyöterveisin

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Erityisasiantuntija / Suojelupäällikön sijainen (9.9.-1.10.) Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa