Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit Koheesio 2021+ -luonnokseen

20.1.2020

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Viitaten kommenttipyyntöönne 13.12.2019

Luonnonsuojeluliiton kommentit Koheesio 2021+ -luonnokseen

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä ohjelmasta kannattaa tehdä mahdollistava. Seuraavat asiat ovat Luonnonsuojeluliitolle tärkeitä prioriteetteja, ja niiden toteutuminen tulisi varmistaa:

1) Tiivis yhteys European Green Deal -pakettiin.


– Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi tulee pitää mukana sopeutuminen (esim. TL 1.1 otsikkokin). Tässä tulee pitää tuettavina toimina myös viher-sini -infran, hulevedet, tulvariskiasiat ym.

– On tärkeää pitää täysipainoisesti mukana Painopiste 2 ”Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa” (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen).

– Energiaviisauden rinnalla tulee pitää matriaalitehokkuus mukana ohjelmassa.

2) Kunnat tulee pitää mukana keskeisenä tuensaajina, ei vain yritykset.

– Kaupunkikehittämisessä on tärkeää mahdollistaa kaupunkien välinen hankeyhteistyö (esimerkiksi tämän kauden menestystarina 6Aika). Jos kaupunkien määrää tässä lisätään, voimavaroja tulee lisätä (esimerkiksi 10 % kansallisista rakennerahastovaroista).

3) Tuettavan infrastruktuurin tulee olla tutkimusinfrastruktuuria

– ei esimerkiksi teitä ja laajakaistoja.

– Tämä linjaus tukisi tieto- ja palveluyhteiskunnan kehittämistä.

Lisätietoja
– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY


Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa