Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto Suomen ra­ken­ne­ra­has­to-ohjelman 2020–27 ym­pä­ris­tö­ar­vioin­nis­ta

Rakennerahastoissa liikkuu miljoonia, joten niiden ympäristövaikutusten arviointiin ei riitä "tehdään ohjelma" ja "ei tehdä ohjelmaa". Luonnonsuojeluliitto esitti mukaan uutta ympäristövaihtoehtoa.

30.12.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alue- ja kasvupalvelut -osasto

Viitaten kuulutukseenne Virallisessa lehdessä 10.12.2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto Suomen rakennerahasto-ohjelman 2020–27 ympäristöarvioinnista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa.

On tarpeen ja asiallista, että rakennerahasto-ohjelmasta tehdään SOVA-arviointi.

Siitä olisi kuitenkin enemmän hyötyä, jos vaihtoehtovertailua tehostettaisiin uusilla vaihtoehdoilla. Esitämme vaihtoehtovertailuun versiota, jossa olisi mukana tehokkaammin myös ympäristöpainotteinen painopiste 2 ”Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa” (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen). Sen toteuttaminen ohjelmassa toimintalinjana ja käytännön toimenpiteissä edistäisi EU:n ja Suomen keskeisiä ympäristötavoitteita paremmin kuin pelkän vähähiilisyyden käsitteleminen ja senkin vain horisontaalisena teemana. Nyt valittu kahden vaihtoehdon malli – ohjelma tai ei ohjelmaa – ei ole erotteleva eikä se ohjaa tehokkaasti tehtäviä valintoja.

On tärkeää, että arviointikonsortioon tulee myös ympäristöosaamista.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa