Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kansallinen me­ri­met­so­stra­te­gia ja toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma

Lausuntopalvelun kautta annettu lausunto 30.12.2019

Asia: VN/5603/2018

Kansallinen merimetsostrategia ja toimenpidesuunnitelma

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen merimetsotyöryhmän loppuraporttiin. Se jatkaa ensimmäisen merimetsotyöryhmän työtä, jonka toimenpiteet ovat jo varsin hyvin toteutuneet.

Merimetsokeskustelussa tarvitaan nyt ennen muuta aikaa ja suhteellisuudentajua. Lajia koskeva keskustelu on nimittäin irtaantunut reaalitodellisuudesta.

Merimetsojen pesimäkolonioita on vähän, vain 47. Lajin kannan kasvu on hiipunut. Tänä vuonna pesiä laskettiin tuhat vähemmän kuin viime vuonna. Merikotka on alkanut syödä merimetsoja merkittävästi.

Merimetson ongelmakohteisiin haetaan vuodessa keskimäärin vain kuusi poikkeuslupaa, joista neljä myönnetään. Joskus lupaehdot ovat tiukemmat kuin hakemuksessa pyydetyt, mutta niin käy usein muissakin lupa-asioissa. Poikkeuslupien takia esimerkiksi eniten keskustelua herättäneitä kolonioita ensimmäisen työryhmän aikana Merikarvialla ja toisen ryhmän aikana Vaasan Kaupunginlahdella ei enää ole.

Muualla kuin Pohjanmaalla merimetson kanssa toimimiseen on jo varsin hyvin totuttu. Sudesta on kuitenkin opittu se, että eri tahojen tietojen vaihtoa ja keskustelua voidaan edistää parhaiten alueellisilla työryhmillä. Nyt on niiden kehittämisen vuoro myös Pohjanmaalla. Sielläkin on syytä lopettaa päätösten runnominen enemmistöpäätöksillä sekä palata muualla hyväksi koettuun konsensuksen ja yhteistyön periaatteisiin.

Seuraavaksi on syytä tehdä hoitosuunnitelmia maamme yli 2000 uhanalaiselle lajille.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa