Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suden uusi hoitosuunnitelma mahdollistaa elinvoimaisen kannan

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen suden hoitosuunnitelmaan, jonka maa- ja metsätalousministeriö julkaisi tänään. Sen avulla on mahdollisuus saada maamme susikanta elinvoimaiseksi. Tätä ennen suden kannanhoidollista metsästystä ei pidä aloittaa.

Kuva: Riku Lumiaro

Luonnonsuojeluliiton mielestä suden hoitosuunnitelma on nyt aiempaa parempi. Kolmatta kertaa valmistellun hoitosuunnitelman työssä oli merkittävää eri tahojen keskinäisen ymmärryksen ja yhteistyön kehittyminen. Suunnitelmassa nostetaan nyt hyvin esiin muun muassa salametsästyksen torjunta ja susivahinkojen ehkäisy.

Suunnitelman toteutusta tukee sen valmistelun aikana suunniteltu kuusivuotinen EU:n rahoittama Life BorealWOLF -yhteistyöhanke, joka alkoi lokakuussa. Sen tarkoituksena on viestiä aktiivisesti susikannan järkiperäisestä hoidosta ja hälventää susipelkoa, ehkäistä koira- ja kotieläinvahinkoja sekä torjua suden salametsästystä.

“Uhanalaisen suden kiintiömetsästystä ei voi aloittaa ennen kuin kanta on kasvanut elinvoimaiseksi. Sitä se ei vielä ole. Tätä korostaa myös EU-tuomioistuimen lokakuussa antama päätös”, muistuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliiton mielestä tulevissa hoitosuunnitelmissa tulee ottaa mukaan myös poronhoitoalue, jota ei nyt käsitelty. Liitto on esittänyt poronhoitoalueen etelärajan nostoa pohjoisemmaksi, jolla tehtäisiin tilaa sudelle, ahmalle ja metsäpeuralle.

Videotallenne hoitosuunnitelman julkistamistilaisuudesta löytyy Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta oheista linkkiä klikkaamalla. Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Höltän kommenttipuheenvuoro alkaa noin kohdasta 42:25.

https://mmm.videosync.fi/susikannan_hoitosuunnitelma_2019

EU:n Life BorealWOLF -hankkeen aloitustiedote

SLL:n lausunto hoitosuunnitelmasta (6.9.2016):

EU-tuomioistuimen lokakuussa 2019 Suomelle antama päätös (C-674/17):

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita uhanalaisille lajeille!

Tue työtämme uhanalaisten lajien kuten hömötiaisen, liito-oravan ja ahman hyväksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä!

Tee kertalahjoitus uhanalaisille lajeille