Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys laeiksi ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Ympäristöministeriö siirtäisi monia kuulutuksia kuntien ilmoitustauluilta viranomaisen verkkosivuille. Tämä edistää tiedonsaantia, mutta joskus myös sanomalehti-ilmoitus on paikallaan.

Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.

Lausuntopalvelun kautta lähetetty lausunto

04.10.2019

Asia: vn/3808/2019

Hallituksen esitys laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

 

Yleistä

 

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä on hyvä yhdenmukaistaa kuulutuskäytäntöjä, mutta se ei saa heikentää kansalaisten tiedonsaantia. Tiedonsaanti on ympäristöperusoikeuden ja oikeusturvan perusta.

Nyky-yhteiskunnassa tiedonsaannille on uusia mahdollisuuksia (internet) mutta myös uusia haasteita. Ihmiset toimivat yhä usemmassa paikassa työn, opintojen ja vapaa-ajan harrastusten osalta. Monella suvulla on myös rakennuksia ja muita omistuksia eri puolilla maata. On tärkeää varmistaa tiedonsaanti esimerkiksi louhimo- tai kaivoshankkeesta myös mökin omistajalle, joka voi asua talvet pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Euroopassa. Tässä suhteessa tietojen saaminen yhä verkkosivuille edistää tiedon saamista.

Verkkosivuista

Viranomaisten verkkosivut olisivat jatkossa tämän lakimuutoksen päätöksissä keskeinen tiedonsaantikanava hallintolain 62 a §:n mukaisesti. ELY-keskusten kaikkia päätöksiä ei kuitenkaan löydy helposti eikä niitä kaikkia edes laiteta verkkoon nytkään (tämä on tullut esiin mm. merimetsotyöryhmässä LSL 49 §:n poikkeuslupien osalta; muun muassa nämä päätökset pitäisi lisätä soveltamisalaan). LUOVAn perustaminen olisi lopullinen ratkaisu tähän ongelmaan valtion aluehallinnon osalta. Jo tällä hallituskaudella toimintaa voisi kuitenkin kehittää tekemällä ELY-keskuksille AVIn LUPA-tietopalvelun tapainen päätöstietokanta.

Kuntien paperiset ilmoitustaulut ovat aikansa elänyt instituutio. Kuntien verkkosivuille, jotka toimivat sähköisinä ilmoitustauluina, pitäisi kuitenkin määrittää jossakin kehittämishankkeessa vähimmäisvaatimukset. Niiden käytännöt ovat nyt hyvin kirjavat.

Parasta olisi, jos eräistä tämän lakimuutoksen asioista ilmoitettaisiin jatkossa sekä asianomaisen viranomaisen että kunnan verkkosivuilla. Tämä koskee varsinkin tämän lakipaketin luonnonsuojelulain ja ulkoilulain päätöksiä, joita ei tarvitsisi nyt julkaista kunnassa. Se olisi aktiivista tiedotusta, joka edistäisi kansalaisten parempaa tiedonsaantia.

Valitusasioiden lisääminen hallinto-oikeuksien verkkosivuille on kannatettavaa. Mutta koska niitä tuskin yksikään aktiivinenkaan kansalainen aktiivisesti seuraa, tällaiset tiedot pitäisi julkaista myös kunnan sähköisellä ilmoitustaululla (esimerkiksi maa-aineslain asiat).

On tärkeää, että myös vanhat asiakirjat löytyisivät verkkosivuilta, koska niitä tarvitaan usein myöhemminkin eri asioiden yhteydessä.

Lehti-ilmoituksista

Lisäkeinona tiedotuksessa yksi lehti-ilmoitus olisi monessa asiassa paikallaan ainakin niin kauan, kunnes hallinnon verkkosivut ovat helppokäyttöiset ja kansalaiset osaavat niitä yleisesti käyttää. Niin tämän lakipaketin yva-lain muutoksessa onkin esitetty.

Valtakunnallisia toimijoita ja etämaanomistajia varten tulisi harkita ilmoituksia eräiden lakipaketin asioiden nähtävillä olosta myös Viralliseen lehteen (SOVA-laki, Etelämannerta koskevan lain päätökset, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämislaki).

Henkilötiedoista

Henkilötietojen osalta on usein tärkeää tietää kuka on toiminnanharjoittaja. Siksi henkilötietojen poistaminen ympäristöasioissa ei ole lähtökohtaisesti kannatettavaa. Niiden tulisi olla nähtävillä ainakin siihen asti, että hanke on jälkihoitotöineenkin loppunut.

Lopuksi

Yleisesti ottaen kaikkia päätöksissä koskevissa kuulutuksissa pitäisi yksiselitteisesti sanoa minä päivänä sen mukaan saadun tiedon valitusaika loppuu. (Erityistiedonannon saajan valitusaika voi tietysti olla eri pituinen, mistä pitäisi sanoa hänelle lähetettävässsä kirjeessä, mutta tässä lakimuutoksessa puhutaankin nyt kuulutuksista).

 

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa