Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020

Ilveskannan vähenemisen takia myös sen metsästystä tulee Luonnonsuojeluliiton mielestä vähentää.

Magnus von Wrightin ilves. Kansallisgallerian public domain -aineistoa.

18.9.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 22.8.2019 Dnro MMM 1248/01.03/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan ilveskannan tilasta. Luonnonvarakeskuksen mukaan kanta on vähentynyt neljänneksen eli alle 2000 ilvekseen. Jotta kannan tulevaisuutta voi pitää turvattuna, tulisi ilveksiä olla Suomessa vähintään tuo 2000 yksilöä.

Ilves on monella tapaa hyödyllinen eläin. Se hillitsee kauriskantojen hallitsematonta kannankasvua. Se vähentää myös viljelijöille ja metsätaloudelle sekä liikenteelle kauriista aiheutuvia haittoja. Ilves ei aiheuta kuin erittäin pieniä vahinkoja: korvaukset ovat muutamia kymmeniä tuhansia euroja vuosittain poronhoitoalueen eteläpuolella.

Luonnonsuojeluliitto näkee maltillisen ilveksen metsästyksen mahdollisena. Metsästyksen tulisi olla maltillista eli reilusti alle 10 prosenttia kannasta. Maa- ja metsätalousministeriö on ehdottanut metsästyskiintiöksi 240 ilvestä. Luonnonsuojeluliiton mielestä kiintiö ei kuitenkaan voi olla 150 ilvestä suurempi. Lisäksi ihmisen aiheuttama muu kuolleisuus pitää vähentää kiintiöstä.

Poronhoitoalueella ilveksen metsästystä ei ole rajoitettu, mikä on ongelmallista suotuisan suojelun tason kannalta lajin pohjoisrajalla. Sinnekin tulee asettaa suojelutason varmistava kiintiö.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa