Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lintujen pesärauhaa vaatii lähes 13 000 ihmistä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pesärauhaa-kampanjan tavoitteena on se, että lintujen kiivaimpana pesintäaikana tehtävät metsähakkuut kielletään. Tätä vaativan Pesärauhaa-vetoomuksen allekirjoitti lähes 13 000 ihmistä. Vetoomus luovutettiin linnunpöntön kera ympäristöministeri Krista Mikkoselle tänään.

Pesärauhaa-vetoomuksen allekirjoitukset luovutettiin ympäristöministeri Krista Mikkoselle linnunpöntössä. Vetoomuksen luovutti puheenjohtaja Harri Hölttä. Kuva: Oona Lohilahti/Luonnonsuojeluliitto

Lintujen tahallinen häirintä on Suomessa kielletty sekä EU:n lintudirektiivin että luonnonsuojelulain nojalla. Rauhoitettujen eläinlajien, kuten lintujen ”tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla” on kielletty.

Suomessa lakia kuitenkin tulkitaan omalla tavalla. Metsähakkuita lintujen pesintäaikana ei pidetä lintujen tahallisena häirintänä. Euroopan komission luontodirektiiviä koskevassa ohjeessa kuitenkin todetaan, ettei tahallisuuteen tarvita tietoista pyrkimystä häirintään. Riittää, jos häiriön todennäköisyys tiedostetaan.

“Tilanne on lain tulkinnan osalta hyvin epäselvä, ja se on herättänyt kiinnostusta EU:n komissiossa ja keskustelua myös esimerkiksi Virossa. Asia tulisi selvittää huolellisesti, jotta lain tulkinta vastaisi lintudirektiivin vaatimuksia”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Pesärauhaa-vetoomuksessa vaaditaan lain tulkinnan muutosta ja metsähakkuiden kieltämistä lintujen tärkeimpänä pesimäaikana touko–kesäkuussa. Lisäksi hakkuita pitäisi rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa niillä metsätyypeillä, joilla lintuja pesii tiheästi. Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen muistuttaa, että uhanalaisuusselvityksen mukaan lintulajistolla menee koko ajan heikommin. Joka viides metsässä elävä lintulaji on uhanalainen.

“Kesähakkuut kiihdyttävät tätä alamäkeä. Hakkuut aiheuttavat häiriötä laajemmalla alueella kuin itse hakkuukohteella. Harvennusten ja muiden metsätaloustöiden vaikutuksia ei edes ole arvioitu. Asia tulee arvioida ja ratkaista luonnonsuojelulain uudistuksen yhteydessä.”

Monet linnut ovat uhanalaistuneet metsätalouden ja lisääntyneiden hakkuiden takia. Kesähakkuut ovat yleistyneet 1970-luvulta lähtien. Vuonna 2017 kaikista puutavaralajeista noin neljännes tuli nimenomaan hakkuista, jotka tehtiin juuri lintujen kannalta tärkeimpänä pesimisaikana.

 

Lisätiedot: 

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, p. 050 5323 219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa