Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto VesiPoke ja LupaMuutos -hankkeiden loppuraporteista

Markus Sirkka

Luonnonsuojeluliiton mielestä vesilaki ja ympäristönsuojelulaki tulee uudistaa siten, että ne vastaavat vesipuitedirektiivin asettamia vaatimuksia uusien selvitysten (VesiPoke ja LupaMuutos) tulosten mukaisesti.

30.8.2019

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne lausuntopalvelussa, Dnrot VN/3381/2019 ja VN/6814/2018

Luonnonsuojeluliiton lausunto VesiPoke ja LupaMuutos -hankkeiden loppuraporteista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa niistä yhdessä seuraavaa.

Luonnonsuojeluliiton mielestä vesilaki ja ympäristönsuojelulaki tulee uudistaa siten, että ne vastaavat vesipuitedirektiivin asettamia vaatimuksia näiden uusien selvitysten (VesiPoke ja LupaMuutos) tulosten mukaisesti.

Näin säädökset mahdollistaisivat vesi- ja ympäristölupien ja esimerkiksi kalanhoitovelvoitteiden päivittämisen aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti.

Myös muita vesivoimaloita kuin nollavelvoitelaitoksia, joilta puuttuu joko koko lupa tai olemassa olevasta luvasta kalanhoitovelvoitteet, tulee voida käsitellä vesipuitedirektiivin ja vesienhoitosuunnitelmien takia. Vastaavasti myös muiden toimintojen kuin vesivoimaloiden vesi- ja ympäristölupia pitää voida päivittää samoista syistä.

Lisäksi on tarpeen lisätä vesilakiin ympäristö- eli ekologinen virtaama sekä parantaa muutenkin uhanalaisten luontotyyppien ja lajien turvaa.

Nämä selvitykset muodostavat hyvän pohjan jatkotyölle vesipuitedirektiivin toimeenpanon parantamiseksi. Luonnonsuojeluliiton mielestä sen on tärkeää tapahtua jo tämän hallituksen aikana. Muuten vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttaminen myöhästyisi yhä enemmän.

Luonnonsuojeluliitto on mielellään mukana jatkotyössä.

Lisätietoja erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa