Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Metsätalouden ve­sis­tö­pääs­töt eivät ole menneisyyttä – ne ovat jopa kasvussa

Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen vastaa Metsäteollisuus ry:n Anu Islanderin kirjoitukseen, jossa väitettiin, että turvemaiden metsätaloustoimista johtuvat ongelmat ovat menneisyyttä. Päinvastoin, ojituksesta johtuvat päästöt ovat kasvussa.

Metsätaloustoimia Pohjois-Pohjanmaalla. Kuva: Merja Ylönen / Luonnonsuojeluliitto

Anu Islander Metsäteollisuus ry:stä kirjoitti Helsingin sanomissa 7. heinäkuuta, että turvemaiden metsätaloustoimista johtuvat ongelmat ovat menneisyyttä. ”Uudisojituksia ei ole tehty enää kahteenkymmeneen vuoteen, ja kunnostusojitustenkin määrät ovat laskeneet”, toteaa Islander.

Uusin tutkimus kuitenkin osoittaa, että ojituksesta johtuvat päästöt kasvavat tulevina vuosikymmeninä. Pahin on vasta edessä.  Räike ym. puolestaan julkaisivat heinäkuussa 2019 tutkimuksen, josta selvisi, että hajakuormituksesta johtuvat typen ja fosforin päästöt eivät ole vähentyneet toimista huolimatta. Fosforin osalta tämä johtuu tutkimuksen mukaan siitä, että ilmastonmuutos on kumonnut vähennystoimet. Typen päästöt ovat jopa lisääntyneet, mikä johtuu turvemaiden ojituksesta. Ongelmat ovat edelleen todellisia. Ilman lisätoimia emme saavuta tavoitteitamme puhtaasta Itämerestä.

Nykyään kunnostusojitusta jopa tuetaan verovaroin. Metsätalouden tukia kuitenkin uudistetaan parhaillaan. Jos metsäteollisuus haluaa näyttää olevansa tosissaan, se voi ajaa tästä tuesta luopumista. Ojituksia voisi tehdä, mutta ilman valtion tukea.

Toinen tärkeä tapa näyttää uudistushalua on kannattaa tukien uudistamista hakkuutapaneutraaliksi. Nykyisissä tuissa tuetaan pääasiassa avohakkuumetsätaloutta, mutta jatkuvalla kasvatuksella olisi mahdollista vähentää turvemaiden metsätaloudesta johtuvia vesistöpäästöjä. Islander esittää huolen jatkuvan kasvatuksen juurikääpäriskistä. Juurikääpäriskiä torjutaan parhaiten luopumalla kesäaikaisista hakkuista. Kesähakkuista luopuminen olisi oleellista myös uhanalaistuvan metsälinnuston kannalta.

Turvepohjaisilla alueilla halutaan hakata nyt ennätysmäärät ojitettuja metsiä. Samaan aikaan vesistöpäästöt ovat kasvussa. Jos ongelmaa ei ratkaista sekä maa- että metsätalouden osalta, saamme jatkossakin kesäisin surra sinilevän myrkyttämää Itämertamme.

Paloma Hannonen
Suojeluasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa