Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto metsä- ja merihanhien metsästystä koskevista asetuksista

Metsähanhen metsästysaluetta ei pidä laajentaa mutta pyyntiaikaa pitäisi lyhentää, saalismäärä rajoittaa yhteen ja siipinäyte tehdä pakolliseksi. Merihanhen metsästysaikaa tulee lyhentää ja rauhoitusaluetta laajentaa.

Magnus von Wrigtin Merihanhia Kansallisgallerian public domain -aineistosta.

30.7.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 24.6.2019 Dnro 884/01.03/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsä- ja merihanhien metsästystä koskevista asetuksista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Metsähanhi

On hyvä, että metsähanhen metsästystä säädellään vuosittain. Esityksessä on korostettu varovaisuusperiaatetta. Se on tärkeää meillä pesivän taigametsähanhen kannan heikon tilan ja siitä yhä puuttuvien tutkimustulosten takia.

Metsästystä on yritetty kohdentaa ajallisesti ja alueellisesti taigametsähanhen sijasta maamme läpi muuttaviin tundrametsähanhiin. Lintujen muutto vaihtelee kuitenkin säiden mukaan. Myös metsästysalueen esitetty laajentaminen lisää riskiä siihen, että saaliiksi tulee nykyistä enemmän taigametsähanhiakin. Siksi metsästysaluetta ei pitäisi laajentaa esitetyllä tavalla.

Metsästyksen ajoituksen suhteen lokakuussa yleisin harmaa Anser-laji Itä-Suomessa on rauhoitettu tundrahanhi. Tämä on keskeisin haaste metsähanhen näköisten hanhien metsästyksessä. Varsinkin nuorta maassa olevaa tunrahanhea voi olla vaikea erottaa kaukaa metsähanhesta. Lisäksi jos pellolla on jopa tuhansia hanhia sekaparvena, tulee lokakuussa häirityksi valtaosa muita, rauhoitettuja hanhia.

Metsästysaikaa pitäisi myös lyhentää niin, että marraskuun pimenevinä, sateisina ja kylmenevinä päivinä hanhet saisivat olla rauhassa. Se on tärkeää, että linnut voivat keskittyä lepäämään ja ruokailemaan muuttomatkan rasituksia varten.

Jos metsästys sallitaan, saalisilmoitus ja siipinäyte tulee ehdottomasti tehdä pakolliseksi. Lisäksi metsästyskiintiö tulee rajoittaa yhteen lintuun metsästäjää kohti. Näin saataisiin varmistettua metsästyksen kestävyyttä ja samalla laajennettua jatkotoimien vaatimaa tietopohjaa.

Olisi hyvä, jos vastaisuudessa rauhoitusalueesta olisi lausuntoaineistosta samanlainen kartta kuin merihanhesta, ja että siinä olisi merkittynä myös alueen muutokset.

Merihanhi

Esityksellä turvataan aivan oikein sisämaapesintöjä. Näin merihanhi voi levitä sisämaassa luontaisesti, ilman istutuksia, mikä on aina parasta. Sisämaan hanhia turvaavan alueellisen rauhoituksen voi hyvin antaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Rauhoitusalueesta puuttuu muun muassa Lintuatlaksen Satakunnan kohteita. Jo viimeisen Lintuatlaksen aikoihin sisämaaesiintymiä oli seuraavasti: http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/merihanhi

Jos kuulemisen aikana ilmenee lisää sisämaapesintöjen kohteita, nekin kannattaa rauhoittaa.

Merihanhen metsästysajan alku tulee siirtää nykyisestä päivästä 10.8. muun sorsanmetsästyksen alkuun eli 20.8. asti. Nyt valtaosa saaliista on tullut 10. – 20.8., mikä leikkaa varsinkin kannan kasvua ja hidastaa näin sen leviämistä sisämaahan. Tilannetta pahentavat nyt viime vuosien huonot pesimävuodet. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös BirdLife Suomi Perämeren hanhitiedotteellaan https://www.birdlife.fi/tiedote-20190717/

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa