Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rien kokouksessa keskitytään olennaiseen

EU:n epävirallisen ympäristöministerikokouksen teemat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja niihin vaikuttava luonnonvarojen kulutus ovat sekä luonnon että ihmisen kannalta ratkaiseva kolmiyhteys. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä huominen kokous keskittyykin olennaisiin asioihin. Luonnonvarojen liikakulutuksen suitsimisessa kiertotalous on EU:n tärkein ympäristöaloite, ja siten se täydentää kokouksen asialistaa oikealla tavalla.

Kuva: European Union

Luonnonsuojeluliitto seuraa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ympäristötyötä yhteistyössä eurooppalaisen kattojärjestönsä European Environmental Bureaun (EEB) kanssa. EEB seuraa EU:n ympäristöpolitiikan edistymistä eri maiden puheenjohtajuuskausilla, ja se on julkaissut Suomen puheenjohtajuuskauden 10 ympäristötestiä, joiden perusteella Suomen ympäristösuoritusta arvioidaan puheenjohtajuuskauden päätyttyä.

Ministerikokoukseen osallistuva EEB:n pääsihteeri Jeremy Wates korostaa, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat ihmiskunnan olemassaolon kohtalonkysymyksiä. EU:n on kiireellisesti vahvistettava työtään ratkaisujen löytämiseksi, ja kiertotalous on yksi tärkeä osaratkaisu.

“Toivon, että ministerit lähettävät Helsingin-kokouksesta vahvan viestin komission uudelle puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja muille, jotka parhaillaan neuvottelevat Brysselissä EU:n tulevan viisivuotiskauden päätavoitteista”, Wates sanoo.

Puheenjohtajuuskaudellaan Suomi voi edistää monia ympäristötavoitteita. Kiertotalouden lisäksi Suomi voi pitää ympäristöasioiden puolta neuvotteluissa EU:n monivuotisesta budjetista ja maatalouspolitiikasta. EU:n budjetista 40 prosenttia tulisi käyttää ilmastoasioiden valtavirtaistamiseen ja yksi prosentti LIFE-luonnonsuojeluohjelmaan. Maatalouspolitiikassa puolestaan kaikissa tuissa tulee ottaa ympäristösäädökset huomioon. Kiertotaloudessa yksi konkreettinen edistysaskel olisi EU:n muovistrategian kaltainen, vaatteiden kierrätystä edistävä tekstiilistrategia.

Suomen tulee lisäksi EU-puheenjohtajana edistää uutta, järjestyksessään kahdeksatta EU:n ympäristötoimintaohjelmaa, ja varmistaa, että YK:ssa päätetyt kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat 2020-luvulla.

EEB on noin 150 eurooppalaisen ympäristöjärjestön kattojärjestö, joka seuraa EU:n ympäristöpolitiikkaa ja toimii Brysselissä EU:n ympäristö- ja luonnonsuojelupolitiikan kestävyyden lisäämiseksi. Jäsenjärjestöjensä kautta EEB edustaa 30 miljoonaa eurooppalaista. Suomalaiset jäsenet ovat Suomen luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö.

 

Lue lisää: 

EEB:n 10 testiä Suomen puheenjohtajuuskauden ympäristötyön onnistumisen arvioimiseksi

Lisätietoja: 

Jouni Nissinen, EEB:n puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö, p. 040 120 9222

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Jouni Nissinen

Jaa sosiaalisessa mediassa