Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomella on paineita nousta EU:n il­mas­to­joh­ta­jak­si pu­heen­joh­ta­juus­kau­del­laan

Suomen luonnonsuojeluliitto on iloinen siitä, että Suomi nostaa sekä ilmastonmuutoksen torjunnan että laajemmat kestävyyskysymykset EU-puheenjohtajuuskautensa lähtökohdiksi.

Kuva: Council of Europe

Suomelta toivotaan ilmastojohtajuutta. Odotukset ovat korkealla myös kansalaisilla etenkin juuri ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen. Kevään ilmastovaalien synnyttämät toiveet eivät saa lässähtää nyt, kun vaalit ovat ohi.

”Ilmastokriisin ohella meillä on käsissämme myös luonnon monimuotoisuuden kriisi, jolla voi pitkällä aikavälillä olla ihmiselle yhtä vakavia seurauksia kuin ilmastonmuutoksella. Ilmastonmuutos voi kuivattaa kaivot ja viedä juomaveden, ja elonkirjon kaventuminen vie pöydästä monet hyönteispölytteiset ruoat, kuten mustikan, tai ainakin pienentää niiden satoja”, muistuttaa Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Jouni Nissinen.

Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen kattojärjestö European Environmental Bureau (EEB) seuraa EU:n ympäristöpolitiikan edistymistä eri maiden puheenjohtajuuskausilla. Suomen luonnonsuojeluliitto on EEB:n jäsen. EEB on julkaissut Suomen puheenjohtajuuskauden 10 ympäristötestiä, joiden perusteella Suomen ympäristösuoritusta arvioidaan puheenjohtajuuskauden päätyttyä.

EU-puheenjohtajuuskaudella Suomella on hoidettavanaan useita EU:n sisäisiä prosesseja, joilla on suuri merkitys ympäristön- ja luonnonsuojelulle. Neuvottelut ovat kesken sekä EU:n maatalousohjelmasta että budjettikehyksestä. Ympäristöjärjestöjen mielestä maatalouspolitiikan pitää tukea myös luonnonsuojelua ja ilmastotavoitteita. EU:n budjetista 40 prosenttia tulisi käyttää ilmastoasioiden valtavirtaistamiseen ja yksi prosentti LIFE-luonnonsuojeluohjelmaan.

Suomen toivotaan EU-puheenjohtajana edistävän uutta, järjestyksessään kahdeksatta EU:n ympäristötoimintaohjelmaa ja varmistavan, että YK:ssa päätetyt kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat 2020-luvulla. Ympäristöjärjestöt toivovat, että kiertotaloutta edistettäisiin EU:n muovistrategian kaltaisella, käytetyille vaatteille suunnatulla tekstiilistrategialla ja akkujen kierrätystä parannettaisiin.

EEB on noin 150 eurooppalaisen ympäristöjärjestön kattojärjestö, joka toimii Brysselissä EU:n ympäristön- ja luonnonsuojelu parantamiseksi. Jäsenjärjestöjensä kautta EEB edustaa 30 miljoonaa eurooppalaista. Suomalaiset jäsenet ovat Suomen luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö.

 

Lue lisää:

EEB:n 10 ympäristötestiä Suomelle 

 

Lisätietoja:

Jouni Nissinen, EEB:n puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö, jouni.nissinen(a)sll.fi, p. 040 120 9222

 

Jaa sosiaalisessa mediassa