Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to vei norp­pien­suo­je­luun liittyvää tietoa Laatokan rannalle Karjalan tasavaltaan

Kurkijoen koulun oppilaat kuuntelevat norppatuntia. Kuva: Marina Petrova

Suomen luonnonsuojeluliiton edustajat vierailivat toukokuussa kahdesti Laatokan rannalla sijaitsevassa Kurkijoen kylässä Venäjällä. Matkojen aiheina olivat norppaan liittyvä ympäristökasvatus sekä Saimaan, Laatokan ja Baikalin hylkeisiin kytkeytyvät Kaakkois-Suomen ja Venäjän väliset yhteistyöhankkeet.

Ensimmäinen vierailu 7.5.2019 suuntasi Kurkijoen koululle. Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen piti koululla kahdelle oppilasryhmälle luennon saimaannorpasta. Aihe oli oppilaista erittäin mielenkiintoinen, ja lapsia kiinnostivat mm. kuinka kauan norppa nukkuu veden alla, miksi norpalla on kiehkurakuviot sekä mikä on norpan rooli luonnossa. Tilaisuudessa olivat läsnä Kaarina Tiaisen lisäksi luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin vapaaehtoiset Anitta Miikkulainen ja Hannu Lattu sekä Kurkijoen museon johtaja Marina Petrova.

Toisen vierailun kohteena oli Kurkijoen museo, jossa järjestettiin 24.5.2019 hylkeisiin liittyvä seminaari. Tilaisuudessa keskusteltiin Saimaan ja Laatokan norpista sekä Suomen ja Venäjän välisistä norppiin liittyvistä yhteistyöhankkeista. Seminaarissa esiteltiin myös uutta, 1.4.2019 alkanutta Itä-Suomen yliopiston vetämää Kaakkois-Suomi–Venäjä ENI CBC -hanketta ”Towards sustainable coexistence of seals and humans (CoExist)”, jossa Suomen luonnonsuojeluliitto on mukana.

Seminaarissa Kaarina Tiainen kertoi saimaannorpasta ja Suomessa tehtävästä norpansuojelutyöstä sekä esitteli luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatustyön osuutta CoExist-hankkeessa. Polina Bakunovich Pietarin yliopistosta puolestaan esitteli venäläisten laatokannorppaan liittyvää työtä ja toimenpiteitä CoExist-hankkeessa. Lisäksi seminaarissa tutustuttiin suomalaisten ja venäläisten oppilaiden tekemiin luontoaiheisiin, kalevala-mittaisiin runoihin ja kuvateoksiin sekä Kurkijoen koulun ympäristökasvatustoimintaan, jotka ovat osa jo pitkään jatkunutta ”Suuret järvet Laatokka-Saimaa-Baikal” -yhteistyöhanketta.

”Saimaa ja Laatokka sekä niiden norpat ovat molemmin puolin rajaa tärkeitä alueen asukkaille. Saimaan- ja laatokannorpat ovat sukulaisia, osittain samanlaisia, mutta kuitenkin erilaisia keskenään. Samanlaista on yhteistyömme venäläisten kanssa; samoja ajatuksia ja tavoitteita, mutta myös inspiroivasti erilaista toimintaa. CoExist-hankkeen tuella voimme jatkaa ja kehittää antoisaa ympäristökasvatusyhteistyötämme, mistä olen hyvin iloinen.” – Kaarina Tiainen, Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori

Seminaarin lopussa keskusteltiin hankkeiden etenemisestä sekä yhteistyöstä, jota jatketaan tulevaisuudessakin Kurkijoen museon ja Kurkijoen koulun kanssa. Seminaarissa olivat läsnä Kaarina Tiaisen lisäksi Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvattaja Jannika Paananen ja saimaannorppatiedottaja Hanne Kosonen sekä luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin vapaaehtoinen Hannu Lattu. Lisäksi paikalla olivat museonjohtaja Marina Petrova, Vera Kovalenko Laatokka-Saimaa-Baikal-yhteistyöprojektista, Kurkijoen koulun opettaja Marina Artemjeva, Kurkijoen museon opas Ljubov Serstnjeva sekä Kurkijoki-seuran puheenjohtaja Ahti Kurri.

Jaa sosiaalisessa mediassa