Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa huomioitava met­sä­las­ken­nas­sa tehdyt virheet

Luonnonvarakeskuksen arviot Suomen hiilinieluista ovat perustuneet virheellisiin lukuihin. Laskennassa käytetty metsien pinta-ala on arvioitu liian suureksi, minkä seurauksena myös muun muassa arvio hakkuumahdollisuuksista on ollut liian iso.

Kuva: Jyri Mikkola

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä vaatii, ettei yhdellä tutkimuskeskuksella voi yksinään olla vastuuta näin tärkeässä asiassa. Tuloksia on arvioitava kattavasti tiedeyhteisön keskuudessa.

“Nyt havaitut virheet on otettava huomioon parhaillaan meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa.”

Luonnonsuojeluliitto on yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa tänään torstaina Säätytalolla muistuttamassa hallitusneuvottelijoita metsien merkittävästä roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa ja metsäluonnon heikkenevästä tilanteesta. Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen sanoo, että oleellista ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on siirtää riittävä määrä metsiä kokonaan hakkuiden ulkopuolelle.

“Lisäksi nykyisestä avohakkuumetsätaloudesta on siirryttävä kohti metsän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Se auttaa sekä ilmastoa että monimuotoisuutta.”

Jatkuvaan kasvatukseen perustuva metsätalous hyödyttäisi siis sekä metsien lajeja että ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, mutta myös monia syrjäseutujen elinkeinoja.

 

Lue lisää:

Luonnonsuojeluliiton terveiset hallitusneuvottelijoille 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi
Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, p. 050 5323219, paloma.hannonen(a)sll.fi

 

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa