Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Länsi-Lapin luon­non­suo­je­lua­luei­ta koskeva asetusvalmistelu

Natura 2000 on EU:n lajien ja luontotyyppien vankin tuki ja turva.

Luonnonsuojeluliiton mielestä Länsi-Lapin luonnonsuojelualueiden perustaminen on kypsää kauraa. Jatkovalmistelussa eräiden metsäkohteiden rajauksia ja lintuvesien rauhoituksia metsästykseltä kannattaisi lisätä. Kaivoksien takia kohteita ei pidä näpistää.

 

10.05.2019

Asia: VN/963/2018 YM

Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskeva asetusvalmistelu

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Esitys on hyvin valmisteltu ja kannatettava.

Asetus on lähinnä aiempien suojelupäätösten – kotimaisten ja Natura 2000 -ohjelman suojelualueiden – teknistä toimeenpanoa. Kohteet täyttävät lain kriteerit, eikä niitä tule esimerkiksi kaivosteollisuuden intressien takia supistaa.

Eräissä kohteissa olisi jo nyt kannattanut tehdä aluelaajennukset ns. Metsähallituksen dialogikohteisiin. Ymmärrämme, että niiden lisääminen nyt johtaisi uuteen kuulemiseen. Joka tapauksessa niistä kannattaisi heti aloittaa jatkosuunnitteluprosessi.

Varsinkin eräillä lintuvesillä ja soilla metsästyssäännöt ovat suojelutarpeisiin nähden liian löysät. Metsästyvapaiden lintuvesien verkosto olisi hyväksi pitkällä tähtäimellä myös metsästäjille: se vahvistaa lintukantoja ja pitää linnut pitempään Suomessa. Metsästys häritsee myös uhanalaisia ja rauhoitettuja lajeja.

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa esityksen hyväksymistä.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY.

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa