Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vaaliblogi: Vesiasiat myötävirrassa vaaleihin

Ympäristöasiat ovat nousseet keskeiseksi vaaliteemaksi. Erityisen ilahduttavaa on, että vesien ja vaelluskalojen suojelussa puolueet ovat olleet kyselyissä poikkeuksellisen yksimielisiä. Tästä on hyvä jatkaa, kirjoittavat Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Peltokosken vesivoimalaitos Mustionjoella. Kuva: Minttu Lehtovaara/SLL

Luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF tekivät vuonna 2017 aloitteen vesilain muuttamiseksi. Syynä oli havainto laissa olevasta puutteesta, joka vaikuttaa erityisesti vaelluskalojen asemaan. Mikäli vanhan vesivoimalan luvassa ei kalatalousvelvoitetta ole, ei sitä myöskään voi jälkikäteen asettaa. Vesilain mukaan velvoitetta voidaan kyllä muuttaa tai tarkistaa, mutta jos velvoitetta ei lainkaan ole, ei myöskään ole mitä muuttaa tai tarkistaa. Tämä ongelma on koskenut varsinkin vanhoja ja pieniä ns. tippavoimaloita.

Järjestöjen esitys näiden päivitysten mahdollistamiseksi eteni hallinnossa monilla selvityksillä. Oikeusministeriö teki siitä arviointimuistion, jossa se piti esitystämme perusteltuna ja katsoi, ettei muutos lähtökohtaisesti olisi perustuslain vastainen. Arviomuistio oli hyvin laadittu ja Luonnonsuojeluliitto antoi siitä luonnollisesti myönteisen lausunnon.

Samaan asiaan kiinnitti maaliskuussa huomiota myös Euroopan komissio arvioidessaan vesipuitedirektiivin toimintaa eri jäsenmaissa. Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi komissio esitti Suomelle mm. kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelua, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta. Tämä painava vaatimus vahvistaa sen, että vesilakia on muutettava. Vastaavassa tilanteessa komissio uhkasi Ruotsia oikeudenkäynnillä, minkä seurauksena Ruotsi hiljattain muutti vesilakia. Tämä on hyvä malli myös Suomelle.

Myös poliittinen tuki on tärkeää. Puolueiden kantojen perusteella näyttää siltä, että mahdollisuudet saada vesivoimaloiden luvat ajan tasalle ovat ensi hallituksessa varsin hyvät. Asiaa tulee pitää jatkuvasti esillä ja huolehtia siitä, että vesilain muutostarve näkyy myös kirjauksena tulevassa hallitusohjelmassa. Luonnonsuojeluliitto seuraa asiaa tietenkin loppuun asti.

Nyt on vesistöjen ja vaelluskalojen vuoro. Vihdoinkin.

Lue lisää: Virtavesivaalit-vaalikone

Pasi Kallio & Tapani Veistola

Pasi Kallio on Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi ja Tapani Veistola erityisasiantuntija.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa