Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kalastuslain muutoksista

Kalastus on maamme suosituin harrastus. TVe/SLL

Kalastuslain muutosesitykset ovat hyviä: Ylä-Lappiin tulisi sikäläisiä kiistoja rauhoittava kalastuslupamenettely, jossa toki pitää varmistaa riittävät luvat ulkopuolisille myös kalastusmatkailun takia. Vaelluskalojen salakalastajille tulisi menettämisseuraamus, joka voisi olla uhanalaisten osalta jopa tuhansia euroja.

HE 309/2018 vp

Suomen luonnonsuojeluliitto

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

MmV 13.2.2019

Kalastuslain muutoksista

On hyvä, että hallitus jätti lausunnolla olleesta lakiluonnoksesta pois kiistanalaiset kohdat. Nyt HE:ssä olevat kaksi asiaa ovat hyviä ja kannatettavia.

10 § Oikeus Ylä-Lapin kalastuslupaan

Esitys parantaisi paikallisten kalastajien asemaa luvansaannissa ulkopuolisiin nähden. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että aivan kaikki luvat eivät jatkossa menisi paikkakuntalaisille, kuten 3 momentissa on yritetty tehdäkin. Selvintä olisi säätää vähimmäistaso ulkopaikkakuntalaisten luville (esimerkiksi puolet). Jos pykälää muutetaan, sen vaikutuksia varsinkin kalastusmatkailuun tulee seurata.

119 § Menettämisseuraamus

Tämä on lakiesityksen paras kohta. Se parantaa vaelluskalojen suojelua.

Menettämisseuraamusta varten tehtävää ”hinnastoa” ei ole HE:ssä tarkoitettu ympäristön turmelemiseen. Tällainen rajaus on toki myös luonnonsuojelulain ja metsästyslain vastaavissa säädöksissä. Hinnastoa pitäisi kuitenkin voida käyttää ainakin epäsuorasti näissäkin tapauksissa. Asiaa pitäisi vähintään selvittää jatkotyössä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa