Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Aloite lohiasetuksen uusimisesta

Lohikannan myönteinen kehitys on pysähtynyt, joten merikalastukseen vuonna 2017 tehdyistä aikaistuksesta on varovaisuusperiaatteenkin takia luovuttava.

8.2.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmän kokoukseen 5.2.2019

Aloite lohiasetuksen uusimisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kirjoitti lausunnossaan lohiasetuksesta 1.3.2017 muun muassa:

”Vaikka lohikanta on kasvanut, Luonnonsuojeluliitto ei ole innostunut asetuksesta ja siihen liittyvistä kalastuksen päivämäärien muutoksesta.

Yhdessä kiintiöiden ja lohisaaliin merkintävelvoitteen (9 §) kanssa asetusta voidaan kuitenkin kokeilla, kunhan sen vaikutuksia seurataan erityisen tarkkaan. Seurantatutkimukseen tulee panostaa. Mikäli lohikannoissa havaitaan uusia ongelmia, tulee nopeasti palata nykyisen asetuksen päivämäärärajoituksiin.”

Lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmässä nähtyjen esitysten mukaan tilanne on nyt muuttunut: Lohikannan myönteinen kehitys on pysähtynyt. Aikaistetulla meripyyntikaudella saaliiksi päätyy paljon isoja ja geneettisesti arvokkaita emolohia.

Näistä syistä Luonnonsuojeluliitto esittää lohiasetuksen päivittämistä vuoden 2017 aikaistukset poistamalla. Myös muita mahdollisia toimia tulee pohtia, kuten meripyynnissä käytettävää villilohen ylämittaa.


Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Päivi Lundvall

toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa