Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valkeakosken kaivoshanke sai mielenosoittajat liikkeelle

Valkeakoskella on vastustettu koko alkuvuoden Kaapelinkulman kultakaivosta. Lauantaina 26.1. Valkeakosken ensimmäisessä ympäristöaiheisessa mielenosoituksessa osallistujia oli noin 80. Rummut pärisivät ja iskulauseet raikuivat pakkasessa. Itse mielenosoitus sujui rauhallisesti, mutta osallistujat olivat tuohtuneita kansainvälisen Dragon Mining -kaivosyhtiön ja viranomaisten toimista.

Pelastetaan Kaapelinkulma -mielenosoitus Valkeakoskella 26.1. Kuva: Pelastetaan Kaapelinkulma -liike

Mielenosoittajat vetosivat myös kaupunginjohtajaan, jotta kunta estäisi kaavoituksella kaivoshankkeen. Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mielenilmauksiin on osallistunut myös Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys.

Paikalliset luonnonsuojelijat ja ympäristöaktivistit ovat pyrkineet estämään räjäytystöiden alkamisen sulkemalla kulun kaavaillulle kaivosalueelle, istumalla työkoneiden päällä ja pulkkailemalla kaivoksen meluvallilla.

”Kaivoksen jätteet vuotaisivat luontoon satoja tai jopa tuhansia vuosia pilaten pinta- ja pohjavettä arseenilla ja raskasmetalleilla. Kaapelinkulman kaivo- ja lähdevedet ovat laadultaan erinomaisia. Puhdas vesi on kultaa arvokkaampaa”, sanoo biokemisti Jari Natunen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 2. tammikuuta kaivoksen lupien olevan kunnossa. Tiedotteen liitteenä olleessa yhteisessä muistiossa ympäristöministeriön kanssa todetaan kuitenkin, että ”Rikastamon lupa-asian käsittely AVI:ssa on kesken ja voimassa oleva lupa on vuodelta 2008.”

Luontojärjestöt ja paikalliset asukkaat ovat tehneet vireillepanon puuttuvasta vesiluvasta. Myös Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta on herättänyt huolta.

”Virallista ympäristölupakäytäntöä on kierretty antamalla vain lausuntoja. Lausunnoista ei voi kuitenkaan valittaa, eikä niitä välttämättä edes julkisteta”, Natunen huomauttaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto arvioi, että Suomessa meneillään olevassa kaivosbuumissa osa kaivoksista toimii vastuuttomasti.

Esimerkiksi Dragon Mining on hakannut Valkeakoskella ilmeisen tietoisesti uhanalaisen perhosen, vain muutamassa paikassa Suomessa esiintyvän kirjopapurikon, metsäistä elinympäristöä. Yhtiöllä on ollut myös ongelmia jätevesien kanssa Oriveden kaivoksella ja Sastamalan rikastamolla, jotka ovat ajaneet yhtiön vaikeuksiin. Oriveden laittomasta kaatopaikasta on menossa poliisitutkinta.

Eduskuntavaalien lähestyessä Suomessa on käynnistynyt myös keskustelu kaivosverosta tai maksusta, jolla kansainvälisiltä yhtiöiltä kerättäisiin rahaa ympäristövahinkojen torjuntaan. Nykyisellään vastuun kaivosyhtiöiden tuottamista pitkäaikaisista ongelmista kantavat käytännössä veronmaksajat.

Dragon Mining -kaivosyhtiö on ilmoittanut, että kaivoksen räjäytystöiden on määrä alkaa pian Valkeakoskella. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on kutsunut kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimimaan, kunnes viranomaiset keskeyttävät Dragon Miningin toiminnan ja selvittävät riippumattomien asiantuntijoiden avulla kaivoksen vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin.

Jaa sosiaalisessa mediassa