Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tyrmää hallituksen aikeet kokoontumislain muuttamiseksi

Luonnonsuojeluliitto vastustaa hallituksen lakiluonnosta kokoontumislain muuttamisesta. Monilta osin ongelmallinen ja heikosti valmisteltu luonnos tulisi Luonnonsuojeluliiton mielestä palauttaa parempaan ja avoimempaan valmisteluun.

Mielenosoitus Metsähallituslakia vastaan vuonna 2016. Kuva: Emmi Holopainen

Oikeusministeriön valmisteleman ehdotuksen mukaan ulkona järjestettävästä yleisestä kokouksesta, esimerkiksi mielenosoituksesta, olisi tehtävä ilmoitus poliisille nykyistä aiemmin. Kun nykyisen lain mukaan ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista, pidentäisi ehdotus ilmoitusaikaa vähintään kolmeen vuorokauteen ennen tilaisuuden alkamista.

”Ehdotus on merkittävä heikennys nykyiseen perus- ja ihmisoikeussuojaan nähden, eikä se ole ehdotetussa laajuudessaan tarpeellinen edes turvallisuuden näkökulmasta. Suomessa mielenilmaisujen määrä on maltillinen, eikä niihin ole liittynyt juurikaan häiriökäyttäytymistä. Turvallisuustilanteessa ei muutoinkaan ole käsityksemme mukaan tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat ilmoitusajan pidentämistä niin huomattavasti kuin ehdotuksessa linjataan”, toteaa ympäristöjuristi Pasi Kallio Luonnonsuojeluliiton antamassa lausunnossa.

Huterat perustelut

Oikeusministeriön mukaan muutoksen tarkoituksena on ”auttaa poliisia paremmin turvaamaan kokoontumisvapaus”.  Ilmoitusajan pidentäminen antaisi poliisille paremmat edellytykset hoitaa mielenosoituksiin liittyviä tehtäviä.

Luonnonsuojeluliitto pitää perusteluita heikkoina. Lakiesityksessä ei ole myöskään selvitetty, voisiko poliisin toimintaedellytyksiä parantaa pienemmillä sääntelymuutoksilla tai kohentamalla poliisin resursseja.

”Ilmoitusajan pidentämistä on perusteltu käytännössä ainoastaan poliisin toimivallan ja turvallisuuden näkökulmasta. Tämä on riittämätöntä, sillä muutoksella olisi myös huomattava määrä muita vaikutuksia yhteiskuntaan, järjestöjen toimintaan, yksilöihin ja heidän perus- ja ihmisoikeuksiinsa”.

Myös esityksen hätäinen valmistelu saa Luonnonsuojeluliitolta moitteita. Vaikka kyseessä on merkittävä muutos kansalaisvapauksiin, ei kansalaisjärjestöjen ääntä ole asiassa kuultu.

”Oikeusministeriö ei ole lähettänyt esitysluonnoksesta erillistä lausuntopyyntöä kansalaisjärjestöille, eikä esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto olisi välttämättä saanut asiasta tietoa riittävän ajoissa ilman asian saamaa julkisuutta. Tämän lisäksi lausunnoille on myös varattu aikaa ainoastaan kolme viikkoa, mikä asian merkittävyys huomioon ottaen on huomattavan lyhyt aika.Esityksen valmistelu rikkoo siten valtioneuvoston säädösvalmistelun kuulemisohjetta”, Luonnonsuojeluliiton lausunnossa arvostellaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa