Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto riis­ta­va­hin­ko­lais­ta

Luonnonsuojeluliitto piti riistavahinkolain muutoksia, joilla poistettaisiin muun muassa eteläisten paliskuntien ylisuuret porovahinkokertoimet, järkevinä.

30.10.2018

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 20.9.2018 Dnro 1531/01.01/2017 MMM037:00/2017

Luonnonsuojeluliiton lausunto riistavahinkolaista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää pääosin ehdotettuja riistavahinkolain muutoksia kannatettavina. Ne selventävät vahinkojen korvaamista ja niiden toteamista.

Liiton mielestä periaatteessa ihanteellinen tavoite olisi, että aiheutuneet vahingot korvattaisiin täysimääräisinä, ellei kuluja saada muista rahoitusvälineistä (tuet ja vakuutukset). Mikäli vuosittaiset vahingot ylittävät budjettiin varatun korvaussumman, tulisi ylimenevä osuus korvata lisäbudjetista. Myös tuotantoeläimen eläinlääkärikustannukset tulisi korvata täysimääräisesti ehdotetun 80 prosentin sijasta eläinsuojelullisistakin syistä. Siksi esityksen 9 §:n muutos, jolla vähennystä ei tehdä henkilövahinkojen lisäksi suurpetojen aiheuttamien viljelys-, eläin ja irtaimistovahingon perusteella, on kannatettava.

Poikkeuksellisen suuret porovahingot -pykälä (Lex Halla) ehdotetaan kumottavaksi, mitä myös Liitto pitää kannatettava. Se asettaa eri alueen poronomistajat eriarvoiseen asemaan, se on johtanut korvausten hallitsemattomaan kasvuun ja epäterveeseen toimintaan sekä korvausten kohdentumiseen tietyille alueille. Korotetut korvaukset eivät kuitenkaan ole johtaneet petomäärien kasvuun. Pikemmin ennätyskorkeista korvausmääristä huolimatta ahman tappolupia on annettu yli 30 vuoteen.

Vahinkojen ilmoituksen tarkentamista (paikka koordinaateilla, merkkaaminen maastoon, valokuva vahingosta jne.). Liitto pitää merkittävänä parannuksena. Eräiden arvioiden mukaan noin 30 % ilmoitetuista porovahingoista ei pidä paikkaansa. Valvonnan lisäämisen toivotaan vähentävän aiheettomia porovahinkoilmoituksia.

Lisätietoja

– suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro, puhelin 050 5859 857

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Päivi Lundvall

toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa