Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kansainvälinen järjestöjen raportti löytää il­mas­to­rat­kai­su­ja maankäytöstä

Suomen luonnonsuojeluliitto yhdessä 36 ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestön kanssa julkaisi maanantaina raportin, jossa tarkastellaan maankäyttösektorin ratkaisuja ilmastokriisin torjumiseksi. Raportti täydentää tuoreen IPCC:n ilmastoraportin viestiä toimien kiireellisyydestä, mutta nostaa esille myös uusia ja tehokkaita ilmastoratkaisuja.

Avohakkuun jälkiä Kuhmoisissa. Kuva: Mikko Muinonen / Flickr (BY-NC-ND 2.0)

Järjestöjen uusi raportti tarkastelee erityisesti luonnon hiilinielujen ja -varastojen käyttöä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kadon tehokkaassa torjunnassa.

”Suomessa on valtavasti luonnon omia ilmastoratkaisuja. Metsiä tulee jatkossa kasvattaa nykyistä vanhemmiksi ja soita tulee suojella. Avohakkuista luopuminen turvemailla on myös tehokas ilmastotoimi”, luettelee Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Raportin ratkaisut viilentävät ilmastoa, parantavat luonnon monimuotoisuutta ja vahvistavat kaikkein köyhimpien asemaa. Yksin maataloudelle ja ruokavalioille ehdotetuilla keinoilla olisi mahdollista vähentää maatalouden vuosittaisia päästöjä kahdella kolmanneksella tai noin 7,5 GtCO2 vuodessa. Tämä vastaa yli 7 miljardin henkilöauton laskennallisia vuosipäästöjä. Erityisesti karjatalouden vähentäminen tarjoaa suuren päästövähennyspotentiaalin.

”Raportissa esitetään globaalisti lihankulutuksen puolittamista sekä lihantuotannon keskittymistä määrän sijaan laatuun. Lihankulutuksen vähentämisellä Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaisesti olisi merkittäviä terveys- ja ilmastohyötyjä”, kertoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Maankäytön vuosittaisia päästöjä voitaisiin raportin toimilla leikata noin 6 GtCO2 ja ekosysteemien hiilinieluja lisätä 9 GtCO2. Esitettyihin toimiin kuuluu metsäkadon pysäyttäminen, turvemaiden suojelu sekä metsien ja soiden ennallistaminen. Kaikkien raportissa ehdotettujen globaalien toimien ilmastovaikutus olisi yhteensä noin 22,5 GtCO2 vuodessa vuoteen 2050 mennessä. Tämä vastaa noin puolta vuoden 2017 maailmanlaajuisista päästöistä. Suomi voi edistää raportin keinoja sekä kotimaassa että ilmasto- ja kehitysrahoituksella. Fossiilisten polttoaineiden pikaiseen alasajoon yhdistettynä raportin keinot tarjoavat toiveikkaan polun ilmastokriisin kärjistymisen välttämiseksi.

”Tällä hetkellä Suomessa tuetaan haitallisilla tuilla sekä fossiilisia polttoaineita että luonnon hiilivarastojen purkamista. Raportti tarjoaa hyvät ohjenuorat myös ympäristölle haitallisten tukien vähentämiseen. Turpeenpolttoa tai turvemaiden raivaamista pelloiksi ei voida enää tukea. Ne aiheuttavat merkittävän luontohaitan ja suuret päästöt. Sen sijaan soidensuojelua on hyvä vauhdittaa”, Bruun muistuttaa.

Lisää raportista ja raportti kokonaisuudessaan:

https://www.climatelandambitionrightsalliance.org/report

Lisätiedot:

Otto Bruun, suojeluasiantuntija, Luonnonsuojeluliitto, p. 040 6313399, otto.bruun(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa