Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­hal­li­tuk­sen hakkuista tutkintapyyntö Kainuussa

Metsähallitus on hakannut liito-oravan kotimetsää Suomussalmella Kainuussa. Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ja Ylä-Kainuun Luonto ovat tehneet hakkuusta tutkintapyynnön poliisille.

Hakkuita liito-oravametsissä Kainuussa. Kuva: Vesa Hyyryläinen

Kyseisellä Luolavaaran alueella on selvitetty liito-oravan lisääntymispaikkojen huomioon ottamista metsänkäsittelyn yhteydessä edellisen kerran vuonna 2013. Maastokäyntien perusteella vaikuttaa selvältä, että hakkuu on tehty Kainuun ELY-keskuksen tuolloin (17.10.2013) asiassa antaman päätöksen vastaisesti. Hakkuut ovat olleet myös luonnonsuojelulain 49.1 §:n vastaisia. Luonnonsuojelulaissa määrätään, että luontodirektiivin mukaisten eläinlajien, kuten liito-oravan, lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Hakattu kohde oli lisäksi osa juuri käynnistymässä olevaa, Metsähallituksen luontopalveluiden koordinoimaa Liito-orava-LIFE -hanketta, jonka tavoitteena on liito-oravan suojelun parantaminen Euroopassa. Hanke koskee koko maata ja sen yksi toiminta-alue on Kainuu, jossa ovat Suomen liito-oravakannan pohjoisimmat esiintymisalueet. Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuu myös Liito-orava-LIFE -hankkeeseen.

Luonnonsuojeluliitto on jo vuosia tehnyt töitä Kainuun vanhojen metsien ja liito-oravametsien säilyttämiseksi. Luonnonsuojeluliitto muun muassa kartoittaa jäljellä olevia metsiä ja on tehnyt liito-oravametsissä tehdyistä hakkuusuunnitelmista ja hakkuista kanteluita niin ELY-keskukselle kuin edelleen hallinto-oikeuteen. Viimeisimmästä tällaisesta valituksesta Suomussalmen Pyssymäellä hallinto-oikeus antoi päätöksenään toistaiseksi voimassa olevan hakkuukiellon.

Luonnonsuojeluliitto ei hyväksy hakkuita ympäristöjärjestöjen suojeltavaksi esittämillä kohteilla (www.metsakartat.fi) tai liito-oravan esiintymisalueilla. Kainuun liito-oravametsien säilyttämisen tärkeyttä korostaa se, että ne ovat lajin esiintymisalueen pohjoisrajalla eikä lajin esiintymisalue saa supistua. Lajin säilyminen Kainuussa edellyttää lisäsuojelua, ei lisähakkuita.

LIITE 1: Tutkintapyyntö 
LIITE 2: ELY-PAATOS

Lisätiedot:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, Luonnonsuojeluliitto, harri.holtta(a)sll.fi, p. 040 7229224
Vesa Hyyryläinen, metsävastaava, Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri, vesahyyry5(a)gmail.com, p. 040 540 8830

Jaa sosiaalisessa mediassa