Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nal­le hevosenlannan poltosta

Luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen esitys oli pelkkää hevosenlantaa. Kiertotaloudessa hevosenlantaa pitää käyttää lannoitteena eikä polttaa.

HE 95/2018 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

YmV 29.9.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (hevosen- ym. lannan poltto)

Pintatasolla asia on EU-säädöksien muutoksen teknistä toimeenpanoa. Sen käytännön merkitys jäänee varsin pieneksi. Uusia polttolaitoksia syntyy varmaan varsinkin taajamien lähelle, mutta tuskin kovin paljon.

Syvällisemmin ajateltuna tämä muutos on ympäristö- ja maatalouspoliittisesti ongelmallinen. Tätä esitystä ei ole tehty lainkaan ympäristönsuojelua ajatellen. Se on tehty vain siksi, että jotkut hevostilat haluavat päästä lannasta mahdollisimman helposti ja halvalla eroon.

Kiertotalousaikana lanta kannattaisi kuitenkin ehdottomasti hyödyntää lannoitteena eikä polttaa. Tämän esityksen kokonaisvaikutus on myös maataloudelle hyvin kielteinen: keinolannoitteita korvaavaa kotimaista lannoitetta menee nyt hukkaan. Sitä vastoin syntyy tuhkaa, jonka loppusijoitus on oma ongelmansa.

Vaikka hallituksen esitys hyväksyttäisiinkin, hallitus voisi tehdä myös hevosenlannan paremman käsittelyn hyväksi paljon. Hevosenlannan keräilyä ja esikäsittelyä lannoitteeksi voitaisiin kehittää. Yksi mahdollisuus olisi ottaa ensin lannan sisältämä biokaasu talteen mädättämössä. Prosessista jäljelle jäävä ja mädättämössä esikäsitelty rejekti olisi tiivistä lannoitetta, jota on helpompi ja halvempi kuljettaakin.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa