Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kemijoella soudetaan Sierilän ve­si­voi­ma­lai­tok­sen rakentamista vastaan

"Näkyvällä vastustamisella on ainakin onnistuttu viivästyttämään hankkeen toteutumista. Ympäristöviranomaiset sekä kotimaassa että EU:ssa seuraavat tarkasti Kemijoki-yhtiön toimien vastuullisuutta ja lainmukaisuutta. Tämä on pakottanut yhtiön tekemään lisää luontoinventointeja. Lisäksi hankkeen rahoitus näyttää olevan vastatuulessa, sillä rakentamispäätöstä ei toistaiseksi ole tehty", kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.

Sierilän soututapahtuma kesällä 2018. Kuva: Matti Nieminen
Sierilän voimalaitosta vastaan soudettiin toista kertaa vuonna 2018. Kuva: Matti Nieminen

Rovaniemen luonto -yhdistys järjesti tapahtuman ensimmäisen kerran vuosi sitten korkeimman hallinto-oikeuden myönnettyä osin puutteellisin luontotiedoin ehdollisen rankennusluvan Sierilän voimalaitokselle. Päätöksen pohjana oli Kemijoki Oy:n vuosikymmenten takainen, vanhentunut ympäristövaikutusten arviointi. Sen jälkeen alueelta on löydetty useita uusia uhanalaisia ja EU:n direktiivein suojeltujen lajien esiintymiä. Alueen lajistoon kuuluu mm. laaksoarho, lapinleinikki, törmäpääsky, saukko, jokihelmisimpukka ja kirjojokikorento.

Viime vuoden soututapahtuma oli näkyvä kannanotto rakentamista vastaan ja toi paikallisille mahdollisuuden tuoda kantansa näkyviin. Tapahtuman jälkeen järjestöt ovat jatkaneet ponnisteluja hanketta vastaan tapaamalla poliitikkoja ja ministereitä, sekä järjestämällä useita keskustelutilaisuuksia päättäjien ja vaikuttajien kesken. Yksissä tuumin Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Vapaa-ajan kalastajat, Greenpeace ja Luonto-Liitto ovat vastustaneet hanketta. Lisäksi Paliskuntain yhdistys on ilmaissut huolensa kesälaidunten hupenemisesta.

Soututapahtuman suojelijoina ovat pitkän linjan kansanedustajat Pekka Haavisto ja Pertti Salolainen. Torilla Suomen luonnonsuojeluliiton puheen pitää liiton hallituksen jäsen Riikka Karppinen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall
Suomen luonnonsuojeluliitto
+358 40 184 3636
paivi.lundvall@sll.fi

Puheenjohtaja Sari Hänninen
Rovaniemen Luonto
+358 40 873 7986
sari.hanninen@rovaniemi.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa