Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

10 000 suomalaista allekirjoitti Avohakkuut historiaan -kan­sa­lais­aloit­teen heti ensimmäisenä päivänä

Valtion eli suomalaisten yhteisten metsien avohakkuuttomuutta ajavan kansalaisaloitteen kävi allekirjoittamassa 10 000 suomalaista aloitteen ensimmäisen vuorokauden aikana. Eduskunnan on käsiteltävä aloite, jos se kerää seuraavan puolen vuoden aikana 50 000 nimeä. Perjantain aikana nimiä on tullut lisää tasaiseen tahtiin.

Avohakkuut historiaan

”Suomalaiset näkevät ympärillään metsien vähentyvän ja taimikoiden lisääntyvän. Metsien avohakkuiden haitat ovat monia suomalaisia lähellä”, näkee BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen on laittanut alulle viisi ympäristöjärjestöä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace Suomi, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto sekä Natur och Miljö. Aloitteen taustalla on suomalaisten pitkäaikainen tyytymättömyys avohakkuisiin sekä niiden aiheuttamiin haittoihin metsäluonnollemme. Avohakkuut turmelevat retkeilymaastoja, ovat johtaneet useiden aikaisemmin tavallisten metsälajien, kuten monien lintulajien, taantumiseen ja aiheuttaneet vesistöjen pilaantumista.

”Aloitteella tarjotaan suomalaisille kansalaisvaikuttamisen keino puuttua tähän epäkohtaan. Metsä on rakas monille suomalaisille myös retkeilyn, marjastuksen ja monimuotoisuuden säilyttämisen myötä. On tärkeä nostaa keskusteluun, että avohakkuille on kestävämpi jatkuvapeitteisen metsätalouden vaihtoehto, josta on saatu hyviä tuloksia”, kertoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Lisää aiheesta:

Kansalaisaloitekampanjan verkkosivusto avohakkuuthistoriaan.fi

Lakialoite kansalaisaloite.fi-palvelussa

Jaa sosiaalisessa mediassa