Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen hak­kuu­ta­voit­teil­ta putosi pohja

Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan lopullisen LULUCF-asetuksen. Asetuksesta tuli Luonnonsuojeluliiton mukaan ennakoitua parempi.
Metsäpalstan rajaa merkitsevä nauha. Kuva: Jani Seppänen / Vastavalo
Kuva: Jani Seppänen / Vastavalo

Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan tiistaina maankäyttösektorin kasvihuonepäästöjä sääntelevän LULUCF-asetuksen neuvottelutuloksen. Asetus parantaa edellytyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiselle metsien, soiden ja maatalousmaan osalta.

Hyväksytty asetus tarkoittaa sitä, että EU:lla on tavoite säilyttää hiilinielut kokonaisuudessaan historiallisella tasolla. Metsien vertailutasoon nähden Suomi voi hakata jonkun verran lisää asetukseen sisältyvien joustojen avulla. Mutta jos Suomessa hakataan metsiä paljon lisää, niin joudumme vähentämään muita päästöjä tai maksamaan päästöyksiköistä.

”Suomen metsät sitovat jopa puolet vuosittaisista päästöistämme. Suunnitellut suuret hakkuut romahduttavat hiilinielun. Hiilen sidonta pienenee hakkuiden myötä niin paljon, että se haittaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Koska päästöjen vähentäminen aiheuttaa kustannuksia, 80 miljoonan kuution hakkuutavoite on järjetön myös kansantaloudellisesti. Metsiä kannattaisi hyödyntää myös hiilivarastoina ja hiilinieluina”, toteaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Suomen biopolttoaineisiin ja bioenergiaan nojaava energia- ja ilmastostrategia lepää nyt osin huteralla pohjalla. Hakkuutavoite ja strategiat vaativat nyt päivitystä. Sääntelyn ja tukien kannattaisi ohjata muualle kuin isoja puubiomassamääriä käyttäviin laitoksiin, joiden investointeihin liittyy nyt suuri ilmastoriski.

LULUCF-sääntely parantaa merkittävästi metsien käytön ilmastovaikutuksen laskentasääntöjä aikaisempaan verrattuna. Ilmastopolitiikan näkökulmasta fossiilisista polttoaineista luopumisen lisäksi metsien ja soiden hiilinielut ja -varastot ovat avainasemassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Luonnonsuojeluliitto toivoi, että eri maille asetettaisiin kunniahimoinen ilmastotavoite myös hiilinielujen ja -varastojen osalta. Tähän ei vielä päästy, mutta ilmaston näkökulmasta otettiin askel eteenpäin.

”LULUCF-sääntelyä joudutaan siis vahvistamaan lähivuosina, kun kuilua päästövähennystavoitteiden ja Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteiden välillä kurotaan umpeen. Ilmastokriisin ratkaisussa myös Suomen metsät ja suot ovat tärkeässä osassa”, Bruun summaa.

Lisätietoja: 

Lisää aiheesta: https://www.sll.fi/ajankohtaista/blogi/6-syyta-puolustaa-ilmastoa-euroopan-parlamentin-lulucf-paatoksessa

OTT Seita Romppaisen esitys LULUCF-asetuksen vaikutuksista: https://www.slideshare.net/LukeFinland/mit-lulucfsntely-tarkoittaa-metsien-hiilinieluille-seita-romppainen-itsuomen-yliopisto

Jaa sosiaalisessa mediassa