Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentteja MMM:n tu­le­vai­suus­kat­sauk­seen

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten kuulemistilaisuuteen 16.4.2018

Suomen luonnonsuojeluliiton kommentteja MMM:n tulevaisuuskatsaukseen

Kiitos kuulemistilaisuudesta ja kommentointimahdollisuudesta!

Yleisesti ottaen luonnos on varsin moderni. Tässä vielä muutama asia, joita voisi korostaa lisää:

Kansainvälinen vastuumme tulee lisätä.

Suomesta tulee ilmastonmuutoksen myötä EUn vesivarasto ja vilja-aitta.

Lisäksi meillä on erityisvastuu EU:ssa koillisista lajeista ja luontotyypistä sekä ilmastonmuutoksen myötä yhä enemmän muistakin. Tästä syystä ekologiset yhteydet (vihreä ja sininen infrastruktuuri) on tärkeää turvata jo vuoteen 2030 mennessä.

Biodiversiteettikriisi tulee ottaa kärkiin

Ilmastonmuutos on luonnoksessa hyvin esillä, mutta myös biodiversiteettikriisi (maailman kuudes sukupuuttoaalto) pitäisi ottaa paremmin huomooon.

– Uhanalaiset lajit ja luontotyypit ovat maa- ja metsätalouden sektoreilla ja niiden toimista riippuvaisia.

Keinopaletissa on keskeisintä

 maa- ja metsätaloustukien muuttaminen ekosysteemipalvelumaksuiksi,

– metsä- ja vesilain yms. säädösten ympäristökriteerien parantaminen,

– kaavoitus niin että peltoja, vesiä ja pohjavesiä ei pilata,

– digitalisaatio ja avoin paikkatieto

– tutkimus & seuranta tulee turvata (htv & €)

Ruokapolitiikkaan tulisi lisätä

– maatalousluonnon monimuotoisuutta kannattaa korostaa: peltolintujenkin romahdus on tapahtunut meilläkin, ei vain Ranskassa https://www.luonnontila.fi/fi/elinymparistot/maatalousymparistot/ma9-maatalousymparistojen-pesimalinnut

– terveellinen & ympäristökestävä ruokapolitiikan kärkiin: voimaa kysyntään

– ja oikeudenmukainen hinta tuottajille kauppaketjun vääristymiä vastaan

Luonnonvarapolitiikkaan

– vesilain uudistus vaelluskaloihin pilottien tueksi

– kestävyyttä elinkeihoihin – säätelyäkin tarvitaan: hyvä ennakkovalvonta se antaa toiminnanharjoittajillekin luvan olla paikalla ja kaavoitus turvaa peltoja rakentamiselta jne.

Paikkatietoon vielä

– ympäristöä koskevan tiedon tulee olla avointa

– digitalisaatio ja avoin paikkatieto on kansallinen kilpuilukykytekijä

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Yhteistyöterveisin, toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa