Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to asetti tavoitteet met­sien­suo­je­lul­le: avohakkuutonta metsätaloutta ja lisää suojelualueita

Luonnonsuojeluliiton hallitus hyväksyi viikonloppuna liiton uudet metsiensuojelutavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2030. Luonnonsuojeluliitto haluaa uusilla tavoitteilla turvata metsäluonnon monimuotoisuuden sekä nopeuttaa ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua muun muassa suojelemalla metsiä ja uudistamalla metsätalouden käytäntöjä.

Hömötiainen. Kuva: Ville Heikkinen / Vastavalo
Kuva: Ville Heikkinen / Vastavalo

Liitto muistuttaa, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä (Convention on Biological Diversity). Sitoumuksesta on kuitenkin jääty huolestuttavasti jälkeen.

”Jos tavoite ei tule toteutumaan nykyisillä toimilla, pitää tehdä enemmän, ei heittää hanskoja tiskiin. Luonnonsuojeluliitto julkaisee nyt metsiensuojelun osalta toimia, joihin tarttumalla tilannetta voidaan korjata”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliitto tavoittelee muun muassa metsiensuojeluasteen nostamista vähintään 17 prosenttiin kaikilla kasvillisuusvyöhykkeillä ekologisesti edustavan ja hyvin kytkeytyneen suojelualueverkoston avulla. Liitto tavoittee myös avohakkuiden merkittävää ja nopeaa vähentämistä sekä metsien hiilivaraston kasvattamista osana ilmastonmuutosta vastaan käytävää kamppailua.

”Avohakkuut ovat usein sekä luonnon monimuotoisuuden, ilmaston että retkeilynkin kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto. Parempia ratkaisuja talousmetsien hoitoon on olemassa. Lait ja metsätuet tulisikin uudistaa siten, että ne kannustavat eroon avohakkuista”, Hölttä toteaa.

Kunnat hyötyvät metsien kestävästä hoidosta monella tavoin. Luonnonsuojeluliitto esittää metsien terveysvaikutusten ottamista huomioon kuntien terveydenedistämistoimissa.

”Metsä tarjoaa meille puhdasta ilmaa ja vettä. Lisäksi metsä pitää tutkitusti sekä mielen että kehon terveempänä. Kuntien metsänhoidossa monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen tulisi olla päätavoitteena. Tämä edistäisi samalla myös terveystavoitteita”, Hölttä sanoo.

Luonnonsuojeluliiton metsätavoitteet löytyvät osoitteesta: www.sll.fi/metsatavoitteet

 

Lisätiedot

Harri Hölttä, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja, harri.holtta(a)sll.fi, p. 040 7229224

Paloma Hannonen, Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija, paloma.hannonen(a)sll.fi, p. +358 50 532 3219

Jaa sosiaalisessa mediassa