Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Jäämeren radan ym­pä­ris­tö­hai­tat liian suuria suhteessa tarpeeseen

Kuva: Cliff Helliss / Flickr, CC BY-ND 2.0)

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti tänään Jäämeren rata -selvityksen. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää hankkeen ympäristöhaittoja suurina ja tarvetta vähäisenä. Selvityksen suosittelemat Inarinjärven ratavaihtoehdot ovat ongelmallisia pohjoisen luonnon näkökulmasta.

”Pohjoisin osa Suomea on säilynyt monin paikoin erämaisena. Rata silpoisi koko alueen kahtia. Inarinjärven vierestä menevät ratavaihtoehdot uhkaavat erämaisia maisema- ja luontoalueita, jotka ovat esimerkiksi Inarille elintärkeitä matkailuvaltteja. Jo hankkeen kokonaistarve suhteessa sen aiheuttamiin haittoihin tulee selvittää, sillä varsinaista huutavaa tarvetta ei ole mitenkään osoitettu”, toteaa inarilainen Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Vesa Luhta.

”Radan väitetään edistävän ilmastoystävällistä liikennettä, mutta kaivos- ja öljyteollisuuden tai pohjoisen Suomen metsähakkuiden vauhdittaminen Jäämeren radalla vain kiihdyttää ilmastonmuutosta. Kyseessä on pohjoisen Suomen luonnonvarojen poistoputki, joka edustaa kestämätöntä kehitystä pahimmillaan”, toteaa Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.

Lisätiedot:

Vesa Luhta, Luonnonsuojeliiton liittovaltuuston puheenjohtaja, Inari, p. 040 542 6217
Päivi Lundvall, Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja, p. 040 184 3636

Jaa sosiaalisessa mediassa