Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tyytyväinen Kemihaaran alueen eli Vuotoksen Natura-poik­keus­lu­pa­pää­tök­seen

Keminsaaret Kemijoessa Pelkosenniemellä.

Valtioneuvosto ei myöntänyt Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa varten poikkeuslupaa Kemihaaran alueen eli Vuotoksen tekoaltaalle. Luonnonsuojeluliiton mukaan Kemihaaran eli Vuotoksen altaan päätös oli odotettu, koska hankkeille ei ollut olemassa luonnonsuojelulain mukaisia edellytyksiä.

”Tämä oli oikeudellisesti selvä asia. Natura 2000-alueita koskeva poikkeuslupaharkinta on oikeudellista harkintaa, jossa poliittisilla näkökohdilla ei ole sijaa”, sanoo liiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall.

”On erittäin harmillista, että Lapin liitto yritti testata Naturan oikeudellista kestävyyttä viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden lausuntojen vastaisesti. Lausunnoissa todettiin selkeästi, että poikkeuksen edellytykset eivät täyty, koska vaihtoehtoja on olemassa. Tämä prosessi on kestänyt pitkään hidastaen muuta aluekehitystä.”

Sallatunturin vanhojen metsien Natura-suojelualueelle suunnitellun uuden laskettelurinteen poikkeuslupa käsitellään myöhemmin, koska Lapin liitto halusi lähettää siitä valtioneuvostolle vielä lisätietoja.

Natura 2000 -suojelualueelle kohdistuville merkittävästi haitallisille hankkeille voidaan myöntää poikkeuslupa vain erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä jos  hankkeelle ei ole muuta vaihtoehtoa ja jos haitat pystytään korvaamaan esimerkiksi uudella suojelualueella. Luonnonsuojeluliitto totesi jo maakuntakaavasta vuonna 2016 antamassaan lausunnossa, että nämä poikkeuslupaperusteet eivät Kemihaaran altaan ja Sallatunturin osalta täyty. Natura 2000 -alueet on tarkoitettu pysyviksi, ja hankkeiden toteuttamiselle tulee aina etsiä muita vaihtoehtoja.

Lisää aiheesta

Luonnonsuojeluliiton tiedote Lapin maakuntakaavan Vuotos-suunnitelmasta 17.8.2016

Valtioneuvoston päätöstiedote 1.2.2018

Lisätiedot

Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja, p. 040 184 3636, paivi.lundvall(a)sll.fi
Pasi Kallio, ympäristöjuristi, p. 040 671 9555, pasi.kallio(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa