Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kirjalliset kommentit koheesioraportin perusmuistioon

Viiitaten EU4-jaoston kokoukseen 12.12.2017

Luonnonsuojeluliiton kirjalliset kommentit koheesioraportin perusmuistioon

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä perusmuistiossa on monia hyviä ajatuksia ja tavoitteita. Se ei kuitenkaan ole kestävyyden ja alueellisuuden osalta vielä täysin tasapainoinen kokonaisuus.
– Kasvusta puhuttaessa on tärkeää korostaa ”kestävää, osallistavaa ja älykästä” kasvua.
– Suomen suurin tulevaisuuden toivo on yhä jälkiteollisessa palvelu- ja tietoyhteiskunnassa, korkeassa jalostusasteessa ja luonnon ekosysteemipalveluissa. Siksi korostaisimme kaupunkipolitiikkaa ja Itämeri-strategiaa, kun pohjapaperissa korostuvat nyt arktiset luonnonvarat. Niiden osalta kestävyyden varmistaminen on erityisen tärkeää pohjoisen luonnon herkkyyden takia.
– Ilmastonmuutoksessa on tärkeää ottaa huomioon hillinnän (vähähiilinen talous) rinnalla myös sopeutuminen ja siinä erityisesti ns. vihreä ja sininen infrastuktuuri (mm. viherverkoston vaaliminen luonnonhoidolla, kalatiet yms.). Sitä korostetaan myös EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arvioinnin maaraportissa (liite).
– Toinen tässä ns. EIR-raportissa korostettu asia on kiertotalous, joka kannattaisi mainita perusmuistiossa erikseen sanana.

Yhteistyöterveisin

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa