Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to ja Kainuun lin­tu­tie­teel­li­nen yhdistys valittavat hallinto-oikeuden Oulujärvi-päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kaarresalon arvokasta, hakkuiden uhkaamaa metsää. Kuva: Jyri Mikkola

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilman perusteluja antama välipäätös ei tuo turvaa uhatuille ja arvokkaille Oulujärven saarille. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys aikovat valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hakkuiden uhkaamat Oulujärven saaret Kaarresalo ja Kuostonsaari ovat kiistatta arvokkaita. Luonnonsuojeluliitto teetti viime kesänä selvityksen saarien luontotyypeistä ja selvisi, että hakkuut kohdistuvat ainakin osin Natura-suojelun perusteena oleviin boreaalisiin luonnonmetsiin. Tämän jälkeen sekä Greenpeacen että vapaaehtoisten tutkijoiden luontoselvityksissä on saarista löytynyt muun muassa erittäin uhanalainen hiilikääpä. Hallinto-oikeuden päätöksessä ei riittävästi huomioida sitä, että hakkuiden aloittaminen nyt tuhoaisi luontoarvot ja tekisi valituksen tarpeettomaksi.

Saarissa käyneet riippumattomat tutkijat totesivat juuri julkaistussa raportissaan, että Kaarresalon hakkuut ovat luonnonsuojelukysymys ja Kuoston hakkuut periaatekysymys koskien Natura-alueita ja retkeilyalueita.

”Metsähallitus suojeli saaret omalla päätöksellään 2000-luvun alussa, mutta purki taannoin saarien suojelun. Nyt Metsähallitus suunnittelee saarissa hakkuita, joita vastustavat niin ympäristöjärjestöt kuin Oulujärven melojat ry:kin. Miten tämän jälkeen voi luottaa Metsähallituksen toimintaan ja suojelupäätöksiin?” kysyy Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hyyryläinen.

Kenen vastuulla on tietää millaisia alueita hakataan?

Oulujärven saarten luontoa ovat nyt kartoittaneet useat tahot, mutta Metsähallitus itse ei perusteellista selvitystä ole tehnyt. Luonnonsuojeluliitto peräänkuuluttaa Metsähallituksen vastuuta yhteisten metsien hoitajana. Metsähallituksen tulee tietää millaisilla alueilla se hakkuita suunnittelee ja tekee.

”Biotalouden vastuullisuus ei voi perustua siihen, että erilaiset yksityishenkilöt, tutkijat ja järjestöt käyvät alueita kiireellä läpi siinä vaiheessa, kun hakkuut odottavat nurkan takana”, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Lisää aiheesta

Saarissa vierailleen riippumattoman tutkijaryhmän raportti (pdf)

Lisätiedot

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 532 3219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Vesa Hyyryläinen, puheenjohtaja, Kainuun lintutieteellinen yhdistys, p. 040 540 8830, vesahyyry5(a)gmail.com

 

Tiedote 16.11.2017

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa