Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­tie­don avoimuudelle tänään voitto!

Valtioneuvosto hyväksyi tänään lakimuutoksen koskien Suomen Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää. Muutos on erittäin tarpeellinen ja ollut tekeillä pitkään. Lakimuutoksella vastataan INSPIRE-direktiivin velvoitteisiin koskien ympäristötiedon avoimuutta. Suomi on saanut aiemmin komissiolta huomautuksen, sillä metsätiedon osalta ympäristötieto ei ole ollut riittävän avointa kansalaisille.

Kuva: Pixabay

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää äärimmäisen tärkeänä ympäristötiedon avoimuutta ja ihmisten oikeutta seurata elinympäristönsä muutoksia.

Ympäristötiedon tulee olla korostetun julkista. Tämä on oleellista ainakin neljästä syystä (nämä syyt todettu myös mm. Århusin sopimuksessa, johon Suomikin on sitoutunut):

  1. nykyisten ja tulevien sukupolvien terveys ja hyvinvointi
  2. ympäristöä koskevan päätöksenteon laadun ja täytäntöönpanon tehostaminen
  3. yleisön hyväksyntä ympäristöä koskeville päätöksille
  4. demokratian vahvistaminen

Vuoden 2016 lopulla maa- ja metsätalousministeriö laittoi lausuntokierrokselle lakiversion, jossa metsätieto olisi kyllä avattu, mutta maanomistaja olisi pelkällä ilmoituksella voinut poistaa tietojärjestelmistä julkisin varoin kerättyä ympäristötietoa. Luonnonsuojeluliitto ei voinut hyväksyä sitä, että ympäristötiedon avoimuutta parantamaan tarkoitetun direktiivin seuraus on se, että esim. metsälain valvontaan tarvittavaa tietoa olisi poistettu käytöstä. Emme myöskään hyväksyneet julkisuuslaista poikkeamista tietosisältöjen eheys- ja laatuvaatimusten osalta.

Näin olisi kuitenkin käynyt, jos laki olisi mennyt läpi alkuperäisessä muodossaan.  Jo perustuslain mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tämän velvoitteen toteuttaminen edellyttää myös ympäristötiedon kattavaa saatavuutta. Myös oikeuskansleri totesi, ettei lakia voinut viedä eteenpäin esitetyssä muodossa.

Nyt valtioneuvosto hyväksyi lain siten, että metsätieto on jatkossa julkista ja mahdollisuutta poistaa julkisin varoin kerättyä tietoa ei ole. Lisäksi lain mukaan on perusteltua, että jatkossa metsäkeskus voi hyödyntää myös esimerkiksi järjestöjen tuottamaa metsätietoa työssään.

Onnea siis ihan kaikille meille! Jatkossa yhteiskuntamme on hieman avoimempi ja meillä kaikilla parempi mahdollisuus olla perillä elinympäristömme tilasta ja muutoksista!

Paloma Hannonen
Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa