Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien ka­las­tus­mah­dol­li­suuk­sien vahvistamisesta vuodeksi 2018

E 70/2017 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

YmV 29.9.2017

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018

Yleisesti ottaen perusmuistion kannat ovat oikeansuuntaisia. Siinä korostetaan hyvin MSY-tavoitetta ja ICESin uusinta tieteellistä tietoa. Hallinto haluaa ymmärrettävästi neuvottelumandaattiin väljyyttä. Uhanalaisten kalojen suojelussa sitä tulisi kuitenkin vielä eräissä kohdissa selventää.

Lohikannat

Lohella ICESin suositukset merkitsisivät supistuksia molempiin lohikiintiöihin. [Salainen kohta, joka liittyy Suomen kantaan.]

Asiassa tulee korostaa kuitenkin nykyistä enemmän varovaisuusperiaatetta. Lohikantojen tila ei ole vieläkään riittävän hyvä kiintiöiden nostamiseen. Huomattakoon, että Tornionjoen ja Simojoen lohennousu romahtivat tänä kesänä viime vuosien tasosta1.

Vironkaan lohijokien tila ei ole vielä riittävän hyvä pyynnin lisäämiseen. Suomenlahdella kaikki pyynti olisi korkea aika kohdistaa istukkaisiin.

Huomattakoon, että Suomen tämän vuoden kiintiöiden käyttöaste oli 27.9.2017 Pääaltaalla ja Pohjanlahdella 78,7 % sekä Suomenlahdella vain 54,27 %.2 Tämä kuvaa hyvin lohen tilannetta ja kiintiön ylimitoitusta.

Turska

On tärkeää, että Suomi tukee turskakiintiöiden leikkauksia. Turska ei ole Suomelle mikään ongelma mutta se on kansainvälisesti erittäin tärkeä luonnonsuojelukysymys.

Ankerias

Komission ehdotuksen paras uutuus on esitys ankeriaan rauhoittamisesta Itämerellä. Laji on kansainvälisesti äärimmäisen uhanalainen (CR). Ankeriaan suojeluun tarvitaan kansainvälisiä toimia, koska pelkät kansalliset hoitosuunnitelmat eivät ole riittäneet tämän muuttavan lajin elpymiseen. EU:n kalastuspolitiikka on hyvä mekanismi pistää toimeen myös muiden kansainvälisten sopimusten edellyttämiä toimia, koska ankerias on kaupallisesti kalastettava laji. Se kuuluu CFP:n toimialaan ja ICESin tieteellinen neuvo ankeriaan suojelemiseksi on hyvin selvä.

Rauhoitus olisi toki hyvä saada koskemaan kaikkia EU:n vesiä. Toimet on kuitenkin hyvä aloittaa Itämereltä, koska varsinkin läntisellä Itämerellä tapahtuva ankeriaan pyynti on suurta. Tietoa lajin kriittisestä tilanteesta on jo tarpeeksi, eikä varovaisuusperiaatteen mukaan toimia tule viivyttää.

Viitteet

1) https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalavarat/lohi/tornion-ja-simojoen-nousulohiseuranta/

2) http://kalastuskiintiotilanne.mmm.fi/#/

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa