Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to valittaa Oulujärven hak­kuu­pää­tök­ses­tä

Suomen luonnonsuojeluliitto on pettynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä sallia Metsähallituksen laajat hakkuut Oulujärven saarilla.

ELY-keskus kertoi perjantaina 22.9. päätöksestään hylätä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen vireillepanoesityksen, joka liittyy Metsähallituksen Oulujärven saarihakkuisiin. Päätöksessään ELY-keskus sivuuttaa muun muassa sen, että hakkuut pilaisivat Natura 2000 -verkoston suojeluperusteena olevia boreaalisia luonnonmetsiä. Hakkuut olisivat myös retkeilyalueen perustamissäädöksen vastaisia.

Maa- ja metsätalousministeriö sivuutti myös omassa lausunnossaan valtioneuvoston säädöksen, jolla retkeilyalue on perustettu. Säädös edellyttää, että ”Metsien käsittely ja muut toimenpiteet on toteutettava alueen erityispiirteet säilyttäen pienialaisina ja maisemaan sopeuttaen. Toiminnan tavoitteena on ulkoiluympäristön ja virkistyskalastusmahdollisuuksien parantaminen sekä metsien elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden säilyttäminen.”

Luonnonsuojeluliitto pitää ELY-keskuksen päätöstä ja sen perusteluja virheellisinä sekä puutteellisina. Liiton teettämien tuoreiden tutkimusten mukaan Kuostonsaarella ja Kaarresalossa on runsaasti Naturan suojeltavia luontotyyppejä, esimerkiksi boreaalisia luonnonmetsiä. Liitolla on hallussaan näistä myös perusteellista kirjallista ja kuvallista materiaalia.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys aikovat valittaa viipymättä ELY-keskuksen päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatii, että Metsähallitus ei aloita hakkuita niin kauan kun valituksen käsittely on kesken.

Lisätietoja:

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, paloma.hannonen(a)sll.fi, p. 050 532 3219

Vesa Hyyryläinen, Kainuun lintutieteelllinen yhdistys, 040-540 8830, vesahyyry5@gmail.com

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote (7.9.2017) ”Järjestöt yrittävät estää Metsähallituksen hakkuut arvokkailla Oulujärven retkeilysaarilla”

Jaa sosiaalisessa mediassa