Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen Luonnonsuojelun Säätiöltä tuplapotti luonnolle

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakaa itsenäisen Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi apurahoja 24 hankkeelle yhteensä 101 300 euroa. Apurahapotti on lähes kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna.

Suomen luonnonsuojeluliiton perustama säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Edellisvuosien tapaan Itämereen liittyvät hankkeet säilyivät tärkeänä tukikohteena, mutta aikaisempia vuosia enemmän tukea myönnettiin metsien, soiden ja uhanalaisten lajien suojelua edistäviin hankkeisiin (tuetut hankkeet alempana).

Rafael Kuusakosken muistorahaston puolivuotiset työskentelyapurahat myönnettiin neljälle väitöstutkijalle. FM Sonja Hurskainen tutkii ympäristötekijöiden vaikutuksia harvinaisen boreaalisen kämmekän elinkelpoisuuteen, FM Heta Lähdesmäki ihmisen ja suden suhdetta 1900-luvun Suomessa ja FM Pankaj Pant lääkeaineiden mahdollisia vaikutuksia rannikkokalojen lisääntymismenestykseen Itämeressä. FM Ralf Wistbacka kehittää väitöstutkimuksessaan liito-oravan paikalliskannan seurantatutkimuksen avulla suuntaviivoja kansalliselle suojelutasolle.

Itämerirahastosta tukea saivat muun muassa DocArtin tuottama dokumenttielokuva, joka kertoo Viiankiaavan puolustamisesta kansainvälistä kaivosjättiä Anglo Americania vastaan, ja kuvataiteilija Kaija Kiuru Viiankiaavan luontoarvoista kertovan tapahtumasarjan järjestämiseen. Itämerirahastosta myönnettiin neljä Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendiä. Ne myönnettiin FM Henri Jokiselle pohjoisen Itämeren kampelakantojen pienentymisen syitä selvittävään väitöstutkimukseen, FT Toni Laaksoselle post doc -tutkimukseen, jolla selvitetään kolopesijäyhteisön tilannetta Suomen metsissä, KM Maria Laitiselle meriajokasniittyjä käsittelevän lastenkirjan tuottamiseen sekä FM Saija Saarnille mikromuovien sedimentaatioprosessia Suomen järvissä selvittävään väitöstutkimukseen.

Säätiön käyttövaroista tuettiin muun muassa lasten luontokesäkerhoja, nuorten monikulttuurista vaellusta Patvinsuolla ja susiaiheista dokumenttielokuvaa. Lisäksi tuettiin kahta metsiin liittyvää tutkimusta. LuK Satu Aura tutkii pro gradussaan metsänhakkuiden vaikutusta vanhan metsän lajin, hömötiaisen, pesimiskäyttäytymiseen ja -menestykseen, ja FM Mari Jäntti puolestaan tutkii, auttaako valkoselkätikkametsän hoito lehtimetsiin sitoutunutta uhanalaislajistoa.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin yhteensä 68 500 euroa kymmenelle hankeelle, Itämerirahastosta 22 800 euroa kahdeksalle hankkeelle ja käyttövaroista 10 000 euroa kuudelle hankkeelle.

Julkistustilaisuus 15.5. samalla säätiön 55-vuotisjuhla

Tilaisuudessa julkistetaan tämän vuoden apurahat ja kuullaan muun muassa esitelmät kolmesta viime vuonna tukea saaneesta väitöstutkimuksesta. FM Oula Tolvanen esittelee säätiön työskentelyapurahalla käynnistynyttä väitöstyötään meritaimenen elinkierron mallintamisesta. FM Annina Niskanen esittelee refugioita ja arktis-alpiinisten ekosysteemien sietokykyä muuttuvassa ilmastossa selvittävää väitöstutkimustaan ja FM Juha Markkola maailmanlaajuisesti uhanalaisen kiljuhanhen ekologiaa ja suojelua selvittävää väitöstään.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiöstä

Vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea).

 

Lista tuetuista hankkeista

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

FM Sonja Hurskainen, Oulu, väitöstutkimukseen ”Ympäristötekijöiden vaikutus harvinaisen boreaalisen kämmekän elinkelpoisuuteen”, 12 500 euroa

FM Heta Lähdesmäki, Turku, väitöstutkimukseen ”Suden paikat. Ihmisen ja suden suhde 1900-luvun Suomessa”, 12 500 euroa

FM Pankaj Pant, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Lääkeaineet Itämeressä ja niiden mahdolliset vaikutukset rannikkokalojen lisääntymismenestykseen”, 12 500 euroa

FM Ralf Wistbacka, Luoto, väitöstutkimukseen ”Liito-oravan paikalliskannan seurantatiedon avulla kohti kansallisen suojelutason kehittämistä”, 12 500 euroa

 

Rafael Kuusakosken muistorahaston muut apurahat:

FM Markku Hukkanen, Oulu, tutkimukseen alueellisesti vaarantuneen lapintiaisen populaation dynamiikasta, 3 000 euroa

Arkkitehti, VTT Timo Kalanti, Tuusula, post doc -tutkimukseen ”Metsä kaupungissa: havainnekuvat, mielikuvat ja Helsingin kulttuurimaisemat”, 3 500 euroa

Keskuspuistoryhmä -kansalaisliike, Helsinki, Asukkaiden keskuspuisto -kiertonäyttelyn tuottamiseen, 2 500 euroa

LuK Riku Rinnevalli, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Jokihelmisimpukan loisinnan vaikutus taimenen reviirikäyttäytymiseen”, 1 500 euroa

Tuottaja, ohjaaja Risto Ruokola ja työryhmä, Helsinki, ”Concrete Reasons” -dokumenttielokuvan tuottamiseen Suomen uhanalaisista ja sukupuuttoon kuolleista vaelluskaloista ja niiden kaltoin kohdelluista elin- ja lisääntymisalueista, 4 000 euroa

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos, Nauvo, Itämeren eläinplanktontunnistuskurssin järjestämiseen, 4 000 euroa

 

Itämerirahaston apurahat:

DocArt ky, Porvoo, Aktivisti -dokumenttielokuvan, joka kertoo Viiankiaavan puolustamisesta kansainvälistä kaivosjättiä Anglo Americania vastaan, esityskiertueen tuottamiseen, 5 000 euroa.

FM Henri Jokinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään kampelakantojen pienentymiseen johtaneita syitä pohjoisella Itämerellä, 1 700 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

Kuvataiteilija AMK Kaija Kiuru ja työryhmä, Sodankylä, Viiankiaavan vuosi -tapahtumasarjan tuottamiseen, 1 300 euroa

FT Toni Laaksonen ja työryhmä, Turku, post doc -tutkimukseen ”Miljoona linnunpönttöä, kuinka monta luonnonkoloa? Kolopesijäyhteisön tilanne Suomen metsissä”, 4 000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

KM, taidekasvattaja Maria Laitila, Turku, meriajokasniittyjä käsittelevän lastenkirjan käsikirjoittamiseen, 3 000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

FM Saija Saarni, Turku, väitöstutkimukseen ”Mikromuovit järvisedimentissä: sedimentaatioprosessin ymmärtäminen ja monitorointi”, 1 400 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry, Freshabit-Life-IP -hankkeeseen, jossa kartoitetaan ja kunnostetaan pienvesiä, 1 900 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, sll.fi -verkkopalvelu-uudistuksen Itämeriaiheisten sivujen tuottamiseen, 4 500 euroa

 

Apurahat säätiön käyttövaroista:

LuK Satu Aura, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Metsänhakkuiden vaikutus vanhan metsän lajin, hömötiaisen, pesimiskäyttäytymiseen ja -menestykseen”, 1 500 euroa

FM Mari Jäntti ja työryhmä, Jyväskylä, tutkimukseen ”Auttaako valkoselkätikkametsien hoito lehtimetsiin sitoutunutta uhanalaislajistoa?”, 2 000 euroa

Luonto-Liiton susiryhmä, Helsinki, susiaiheisen dokumenttielokuvan tuottamiseen, 1 500 euroa

Osuuskunta Myötävoima, Joensuu, nuorten monikulttuurisen vaelluksen järjestämiseen Patvinsuon kansallispuistossa, 1 000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Suomenselän ja Maanselän suojelu- ja ennallistamisesityksen kohteiden täydennysinventointeihin ja lajistokartoituksiin, 1 500 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry, Lappeenranta, Lapset ulos oppimaan -hankkeen luontokesäkerhojen tuottamiseen, 2 500 euroa

 

Lisätietoja

Sirkku Manninen, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön puheenjohtaja, sirkku.manninen(a)helsinki.fi, p. 040 563 1546

Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, tarja.ketola(a)sll.fi, p. 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: www.luonnonsuojelunsaatio.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa