Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

METSO-ohjelman rahoitusta vahvistettava viipymättä

Metsänomistajat, metsäteollisuus ja luonnonsuojelujärjestöt vetoavat edelleen hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen pikaiseksi vahvistamiseksi. Ohjelman merkitys sekä ympäristölle että suomalaiselle biotaloudelle on erittäin suuri.

Metsä
Kuva: Mikko Muinonen (Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi vetoavat maamme hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi.

METSO on vapaaehtoisuuteen perustuva metsien suojeluohjelma, jonka puitteissa on suojeltu jo kymmeniä tuhansia hehtaareita arvokkainta metsäluontoamme. Luonnonvarakeskuksen mukaan Metsossa suojeltavien alueiden valinnassa käytettävät luonnontieteelliset valintaperusteet täyttävät tehtävänsä erittäin hyvin. Metsolla on siis suojeltu ja suojellaan monimuotoisuuden kannalta juuri oikeita kohteita.

Hallituksen päätös leikata METSO-ohjelman rahoitusta vaalikauden alussa jopa 70 prosentilla on kuitenkin vakavasti vaarantanut ohjelman tulevaisuuden ja uhkaa sen tavoitteiden saavuttamista. Tilanteessa, jossa hallituksen tavoitteena on lisätä puun käyttöä jopa 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa, tulee myös metsien käytön ekologiseen kestävyyteen kiinnittää erityistä huomiota. Metsien käytön ja suojelun tasapainon rakentamisessa tarvitaan kokonaisvaltaista, useasta osasta koostuvan yhteistyömallin rakentamista ja siihen tarvitaan myös valtion mukanaoloa.

METSO-ohjelman aikaansaama yhteistyön henki on asia, jota ei lyhytnäköisillä päätöksillä kannata romuttaa.

Lisätiedot

Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, puh. 0400 870 867
Tomi Salo, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911
Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto, 040 184 3636
Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 840 7461

Jaa sosiaalisessa mediassa