Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tarjoaa yhteistyötä luonnon hyväksi

Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokouksen julkilausuma 4.9.2016:

Suomen luonnonsuojeluliitto on pettynyt ympäristönsuojelun suuntaan Suomessa. Ympäristöhallinnon heikentäminen ja luonnonsuojelun rahoituksen näivettäminen vaarantavat ympäristön. Samalla murenee viime vuosikymmeninä tehty hyvä työ Suomen luonnon hyväksi. Liitto toivoo keskustelua ja laaja-alaista yhteistyötä tilanteen helpottamiseksi.

Suomessa on hieno talkooperinne. Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee jäsenjärjestöilleen yhteistyön tekemistä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi perinnemaisemien hoidossa, vesiensuojelu- ja kunnostushankkeissa, elinympäristöjen ennallistamisessa, lajiensuojelussa ja tiedonvälityksessä.

Luonnon-, vesien- ja maisemanhoitotyössä Luonnonsuojeluliitto toivoo kumppanuutta esimerkiksi, koulujen, kyläyhdistysten, kalastajien, metsästäjien, yritysten, kuntien ja neuvontajärjestöjen kanssa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin SusiAita-hanke on oiva esimerkki yhteistyöstä eri osapuolten välillä ja tiedonvälityksestä konfliktien välttämiseksi. Hanke järjestää avoimia yleisö- ja neuvontatilaisuuksia sekä pienryhmille kohdekohtaisia opastustapahtumia. Samalla luodaan toimintamallia, jolla edistetään eri toimijoiden yhteistyötä Salon seudun uudella susireviirillä ja muuallakin Suomessa. Tavoitteena on turvata maaseudun elinvoimaisuus ja suden suojelu.

Taustatiedoksi:

Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin ympäristönsuojelun kansalaisjärjestö. Luonnonsuojeluliiton liittokokous oli koolla Turussa 3.-4.9.2016. Liittokokous pidetään kolmen vuoden välein ja siihen osallistuu alueellisten luonnonsuojelupiirien edustajat koko Suomesta Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lisätietoja SusiAita-hankkeesta:

http://www.sll.fi/varsinais-suomi/toiminta/susiaitahanke

Jaa sosiaalisessa mediassa