Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tutki: Talvivaaran purkuputken pelätty seuraus toteutunut Nuasjärvessä

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin tekemien tuoreiden mittausten mukaan Nuasjärveen lasketut Talvivaaran päästövedet ovat pelätyllä tavalla kerrostumassa järven syvänteisiin. Nyt tutkitussa Selkäsaaren syvänteessä päästöt ovat jo estäneet järven luontaisen vedenkierron ja uhkaavat aiheuttaa vakavan happikadon.

Talvivaaran Nuasjärven purkuputki ei toimi suunnitellusti, järvessä tehdyt tuoreet mittaukset osoittavat. Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin ja Sotkamon Luonto ry:n mittauksissa Nuasjärven Selkäsaaren syvänteestä on löytynyt yli kymmenen metriä syvä, päästövesistä kerrostunut alue, johon järven luontainen kevätkierto ei ole yltänyt. Olosuhteet syvänteessä ovat jääneet talvisiksi kevään tulosta huolimatta. Uhkana on veden luontaisen kierron häiriintymisestä johtuva mittava happikato ja järven ekologian vakava järkkyminen.

Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen dosentti Heikki Simolan mukaan mittausten tulokset ovat merkittäviä. Ongelman aiheuttajasta ei Simolan mukaan ole epäilystä.

”Talvivaaran purkuputki synnyttää ja ylläpitää suolakerrostuneisuutta Nuasjärven syvänteissä niin kauan, kuin se on toiminnassa. Näin ei pitänyt tapahtua. Purkuputki rakennettiin, jotta vesistöjen suolaantumisongelma saataisiin hallintaan. Vähintään kymmenen hehtaarin laajuinen pysyvän happikadon alue on kehittymässä Selkäsaaren syvänteeseen. Sama tilanne voi toistua useassa muussakin syvänteessä”, Simola sanoo.

Kainuun luonnonsuojelupiiri on lähettänyt Kainuun ely-keskukselle avoimen kirjeen, jossa pyydetään ely-keskusta suorittamaan Nuasjärven useammassa syvänteessä happitilanteen analysointi. Suomen luonnonsuojeluliitto korostaa, että tuoreet havainnot tukevat käsitystä, jonka mukaan Kainuun keskeisen järven ekologian kannalta Talvivaarasta lasketut päästöt Nuasjärveen ovat kestämättömällä tasolla.

Jaa sosiaalisessa mediassa