Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen Luonnonsuojelun Säätiöltä rahaa Itämeri-hankkeille ja uhanalaisten lajien tutkimukseen

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakaa tänä vuonna apurahoja 18 hankkeelle yhteensä 58 950 eurolla. Apurahapotti on samaa tasoa kuin viime vuonna. Saajat ja hankkeet julkistettiin Tieteiden talolla Helsingissä keskiviikkona.

Aikaisempia vuosia enemmän rahaa myönnettiin Itämereen liittyviin hankkeisiin, esimerkiksi luokanopettajille suunnatun kaksikielisen opetusmateriaalin tekoon, lapsille suunnatun osallistavan Itämeriprotesti-hankkeen toteutukseen sekä maailmanlaajuisesti uhanalaisen kiljuhanhen ekologiaa ja suojelua käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Lisäksi säätiö myönsi Rafael Kuusakosken muistorahaston puolivuotiset työskentelyapurahat FM Oula Tolvaselle erittäin uhanalaisen meritaimenen elinkierron mallintamisen väitöstyöhön sekä FM Jenna Purhoselle huonosti tunnettujen lahopuulla elävien sienten yhteisöekologiaa ja suojelua käsittelevään väitöstyöhön.

Säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin tukea muun muassa FM, DI Matti Aallolle liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen inventointiin, FM, KTM Sari Kanalalle Saippa-saimaannorppa satutuokioiden pitämiseen päiväkodeissa ja ala-asteilla sekä LuK Miia Kokkoselle ja LuK Jenni Toikkaselle Keski-Suomen huonosti tunnettujen metsien luontokartoituksiin.

Yhteensä Itämeri-rahastosta jaettiin 17 750 euroa kahdeksalle hankkeelle, joista Osuuskunta Tradekan nimikkostipendin saivat FT Heli Jutila, FM Antti Takolander ja LuK Aura Tuominen. Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin apurahoja viidelle hankkeelle yhteensä 30 200 euroa. Säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin tukea viidelle hankkeelle yhteensä 11 000 euroa.

Lista kaikista avustettavista hankkeista ja kohteista löytyy Suomen Luonnonsuojelun Säätiön verkosivuilta: www.luonnonsuojelunsaatio.fi

Tervetuloa julkistamistilaisuus Tieteiden talolle

Vuoden 2016 apurahojen julkistamistilaisuus järjestettiin keskiviikkona 20.4. klo 13-17 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 309) Helsingin Kruunuhaassa. Tilaisuudessa julkistettiin säätiön tämän vuoden apurahat sekä kuultiin esitelmät viime vuonna tuetuista väitöskirjatöistä.

VTM Tuuli Parviainen esitteli tilaisuudessa väitöskirjatyötään ympäristöoikeudenmukaisuuden merkityksestä öljyonnettomuuksiin liittyvässä ennaltaehkäisevässä päätöksenteossa Suomenlahdella, FM Johanna Suutarinen salametsästyksen vaikutuksista suden ja karhun populaatioihin sekä FM Juhana Kammonen väitöstyötään Saimaannorpan geeniperimästä.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiöstä

Vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea).

Jaa sosiaalisessa mediassa