Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Saimaalla uusitaan ka­las­tus­ra­joi­tuk­sia – onko norppa turvassa?

Erittäin uhanalaisen saimaannorpan ja erityisesti sen kuuttien suojelemiseksi säädetyt uudet kalastusrajoitukset Saimaalla astuvat voimaan tänään 15.4. Suomen luonnonsuojeluliitto pelkää, että uudistetun asetuksen puutteet vesittävät onnistuneen poikaspesinnän.
Saimaannorppa lepokivellä. Kuva: Markus Sirkka
Kuva: Markus Sirkka

Luonnonsuojeluliitossa on iloittu saimaannorpan pesälaskennoista kuuluneista rohkaisevista uutisista. Suotuisien sääolosuhteiden ansioista norpan pesinnän arvioidaan sujuneen hyvin ja esimerkiksi eteläiselle Saimaalle kuutteja arvioidaan syntyneen jopa ennätysmäärä.

”Iloiset uutiset pesälaskennoista eivät poista sitä tosiasiaa, että liian suuri osa kuuteista kuolee ensimmäisenä elinvuotenaan. Vain joka viides selviää lisääntymisikään asti, ja vieroitusiän jälkeen suurin yksittäinen kuolinsyy on kalanpyydyskuolleisuus”, muistuttaa Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Heinäkuu ja loppukesä jäävät kuuteille hengenvaaralliseksi

Nyt voimaan astuvassa uudessa asetuksessa säädetään verkkokalastusrajoituksista ajalle 15.4.-30.6. sekä tiettyjen norpalle vaarallisten pyydystyyppien ympärivuotisesta kiellosta. Keväiset verkkokalastusrajoitukset pyritään tekemään ensisijaisesti osakaskuntien kanssa solmittavilla sopimuksilla, mutta uusi asetus varmistaa rajoitusalueiden toteutumisen yhtenäisinä ja riittävän laajoina. Osakaskunnille maksetaan sopimuksista korvaukset.

”Aiemman asetuskauden aukot keskeisillä norppa-alueilla on tukittu, mutta uudessa muikkuverkot on poistettu keväisten verkkokalastusrajoitusten piiristä. Lisäksi asetuksen alueet laajenivat vain hieman vaikka tutkimuksista tiedetään kuuttien liikkuvan itsenäistyttyään laajoilla alueilla. Ajallinen kesto säilyi ennallaan, vaikka kuuttikuolemien on todettu siirtyneen heinäkuulle. Nyt jo on tullut havaintoja asetusalueiden reunamille syntyneistä kuuteista. Ne todennäköisesti uivat jossain vaiheessa pois rajoitusalueelta”, Tiainen kertoo.

Kalaverkkojen vaara korostuu erityisesti rajoitusajan loputtua 30.6. Heinäkuusta onkin tullut saimaannorpan kuuteille vaarallisin kuukausi.

”Käytännössä tällä hetkellä saimaannorppia on lupa tappaa laillisesti suurimman osan vuodesta. Lisäksi muikkuverkkojen salliminen vaikeuttaa valvontaa ja on valtava harppaus taaksepäin tavoitteessa saada norpalle verkkovapaa ja turvallinen Saimaa”, Tiainen harmittelee.

Liitto jätti asetusta valmistelevan työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen, joka koski rajoitusten riittämättömyyttä. Liitto antoi samansisältöisen lausunnon myös asetusluonnokseen yhdessä kaikkien Saimaan alueen luonnonsuojelupiirien kanssa. Myös entinen ministeri, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) vetosi tällä viikolla kalastusrajoitusten jatkamiseksi heinäkuulle.

Kalastusta norppaturvallisesti

Luopuminen verkkokalastuksesta ei tarkoita kalastuksen lopettamista. Verkot voidaan vaihtaa nielurajoittimilla varustettuihin katiskoihin. Lisäksi norppa-alueilla voidaan onkia, heittokalastaa ja vetää uistinta. Kuluttaja voi myös ostaa kalaa niiltä ammattikalastajilta, jotka käyttävät norppaturvallisia pyydyksiä.

Suomen luonnonsuojeluliitto jakaa norppaturvallisia katiskoita Liperissä 23.4. alueella kalastaville. Myös nielurajoittimien jako on käynnistynyt kaikissa Saimaan alueen maakunnissa.

”Myös uhanalaiset kalakannat kuten äärimmäisen uhanalainen saimaannieriä ja järvilohi sekä erittäin uhanalainen järvitaimen hyötyisivät verkkokalastuksen lopettamisesta”, Tiainen muistuttaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa