Ve­sis­tö­ai­hei­set opintopiirit

Opintopiireissä tutustutaan oman lähiveden luontoon yhdessä oppien ja toimien.

Kuva: Hilkka Peltola

Etusivu Vedet Näin toimimme Vesistölähettiläät

  • Vesistölähettilään tehtävävihko (2020)

    Vesistölähettilään tehtävävihkoon on kerätty monipuolisia vesistöihin liittyviä tehtäviä, joiden avulla jokainen voi tutustua oman lähivetensä tilaan ja seurantaan. Vihkosta on apua myös muun muassa vesistöteemaisen opintopiirin järjestämisessä. Tehtävävihko toimii parina vuonna 2018 julkaistulle Vesistöoppaalle.

  • Vesistöopas (2018)

    Luonnonsuojeluliiton julkaisema Vesistöopas on yleistajuinen käsikirja suomalaisista vesistöistä. Kirja opastaa lähivesistöjen tarkkailuun ja vaalimiseen sekä antaa taustatukea sinulle, joka haluat toimia oman lähivetesi hyväksi.

  • Opintopiiriesimerkkejä (2020)

    Vesistöaiheisen opintopiirin voi toteuttaa itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi retkeillen, älylaitteilla tietoa etsien, keskustellen tai talkoillen. Opintopiiri voi myös kokoontua eri kerroilla eri tavoin. Opintopiiriesimerkkeihin olemme poimineet Vesistölähettilään tehtävävihkosta eri tyyppisiin opintopiireihin sopivia tehtäviä.

Kehityspäällikkö Virpi Sahi

Vesiensuojelu

Luonnonsuojeluliitto työskentelee monin keinoin puhtaamman Itämeren ja sisävesien hyväksi. Lue lisää tavoitteistamme, toiminnastamme ja siitä, kuinka voit itse osallistua vesiensuojeluun.

Tutustu toimintaan